Novinky

Na přání našich zákazníků jsme nově použili při instalaci vjezdového systému bezkontaktní čtečky Longrange s dlouhým dosahem.
Firma Bioveta je tedy první naší instalací s těmito typy čteček. Jedná se o nový typ bezkontaktního snímače, který slouží firmám
především pro identifikaci pracovníků v přijíždějících vozidlech, aby nemuseli vystupovat z aut.
Od červnové verze systému Docházka je doplněna volba, která umožní detailnější práci s kladnou bilancí a jejím převodem do nařízeného přesčasu (přesčas k proplacení). Tato nová funkce bude mimo jiné umožňovat při převádění kladné bilance možnost uvést max. počet hodin, který chcete převést do nařízeného přesčasu.

Dále bude možné volitelně určit, z jakých dnů přesně bude kladná bilance do nařízeného přesčasu převedena (SO,NE, Svátky, nebo všední dny) a zároveň bude možné určit, které dny se při převodu do nařízeného přesčasu upřednostní.