Novinky

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Školní stravování 2017 v Pardubicích, které se budeme účastnit. Konference probíhá
ve dnech 23.května - 25. května 2017. Pravidelně se účastníme této akce již několik let a letos Vám přinášíme novinky ve formě nových dotykových stravovacích terminálů.
Na naší pobočce v Brně, Řípská 20a, jsme nainstalovali nové směrové tabule, usnadňující příjezd k naší kanceláři.
Díky naváděcím tabulím se k nám lépe dostanete.