Již v lednu 2017 jsem začali opět měnit zastaralé docházkové terminály za nové dotykové iTouch.

Současné docházkové terminály jsou již na hranici své životnosti. Hlavní paměť, kde je uloženo veškeré nastavení, včetně osob a jejich průchodů je typu RAM, zálohovaná lithiovou baterií, s výrobcem garantovanou životností 8-10let. Tato paměť se bohužel na desce nedá vyměnit, ani se už nevyrábí a je tedy problematické ji ze skladových zásob elektronických firem v celém světě sehnat.

Po výměně komponentů nebude již nutné používat komunikační program D-Router. Tento způsob komunikace je již zastaralý a s rozvojem nových operačních systémů nebude již dále podporován. Veškerá komunikace u nových terminálů probíhá on-line pomocí PC sítě ethernet.

Velkou výhodou je, že v novém docházkovém terminálu již běží plnohodnotný OS Linux, takže je možné se pomocí vzdálené správy připojit přímo na jednotku a provést na něm Vámi definované uživatelské změny, dle Vašich požadavků nebo potřeb.

Na obrázku ilustrační fotografie z místa instalace, kde staré terminály sloužily od roku 2005.

Současné docházkové terminály jsou již na hranici své životnosti. Hlavní paměť, kde je uloženo veškeré nastavení, včetně osob a jejich průchodů je typu RAM, zálohovaná lithiovou baterií, s výrobcem garantovanou životností 8-10let. Tato paměť se bohužel na desce nedá vyměnit, ani se už nevyrábí a je tedy problematické ji ze skladových zásob elektronických firem v celém světě sehnat.

Po výměně komponentů nebude již nutné používat komunikační program D-Router. Tento způsob komunikace je již zastaralý a s rozvojem nových operačních systémů nebude již dále podporován. Veškerá komunikace u nových terminálů probíhá on-line pomocí PC sítě ethernet.

Velkou výhodou je, že v novém docházkovém terminálu již běží plnohodnotný OS Linux, takže je možné se pomocí vzdálené správy připojit přímo na jednotku a provést na něm Vámi definované uživatelské změny, dle Vašich požadavků nebo potřeb.

Zároveň byly terminály doplněné o novou možnost uživatelské změny docházkových kont.

  • Nyní se dají podle umístění docházkového terminálu přehazovat šipky příchod a odchod, aby směr průchodu odpovídal skutečnosti.
  • V případě, že jsou použity dva terminály (jeden na příchod a jeden na odchod), lze napevno terminál nastavit na příslušný průchod - příchod nebo odchod.

Dále lze volitelně měnit:  

  • ikonku na tlačítku
  • textový popis na tlačítku
  • text, který se vypíše na displeji po stisku tlačítka
  • v případě aktivní funkce možnosti čipování na následující den - změna zobrazeného textu na displeji
  • zároveň lze volitelně měnit také kódy těchto kont, které se využívají na propojení s konty v programu Docházka
  • dále lze volitelně jednotlivá tlačítka skrývat, v případě, že nejsou využívána a mohly by být pro zaměstnance matoucí

Dále je možné pomocí externího tlačítka např. na vrátnici, zablokovat možnost čipování jak na terminálu, tak i na externích čtečkách – toto se využívá v případě potřeby zastavení průchodnosti ovládanými dveřmi případně turniketu.

Terminál nyní obsahuje zajímavou funkci volba konta na následující den. Tato funkce se používá tak, že např. když potřebuje zaměstnanec odejít domů dříve před koncem pracovní doby a zítra nastupuje na dovolenou, čipne si při odchodu konto "dovolená následující den", což způsobí, že tento den bude mít normální odchod a od následujícího dne se mu začne generovat konto dovolená.