Nový naváděcí systém na Brněnské pobočce

Na naší pobočce v Brně, Řípská 20a, jsme nainstalovali nové směrové tabule, usnadňující příjezd k naší kanceláři.
Díky naváděcím tabulím se k nám lépe dostanete.

Tabule umístěné po vjezdu do areálu.

Naváděcí tabule Brno_01

Tabule umístěná nad vchodem do budovy.

Naváděcí tabule Brno_02