Pozvánka na konferenci Školního stravování 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Školní stravování 2017 v Pardubicích, které se budeme účastnit. Konference probíhá
ve dnech 23.května - 25. května 2017. Pravidelně se účastníme této akce již několik let a letos Vám přinášíme novinky ve formě nových dotykových stravovacích terminálů.

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Školní stravování 2017 v Pardubicích, které se budeme účastnit. Konference probíhá
ve dnech 23.května - 25. května 2017. Pravidelně se účastníme této akce již několik let a letos Vám přinášíme novinky ve formě nových dotykových stravovacích terminálů.

Zde předvedeme nové dotykové terminály pro objednávání i výdej stravy. Těmito terminály plánujeme postupně modernizovat naše stávající již zastaralé instalace ve školních jídelnách. Současné staré terminály jsou již na hranici své životnosti a bývá již problém sehnat určité komponenty pro servis, protože se již pro zastaralost nevyrábějí. Proto se snažíme školám v tomto roce nabízet celkovou modernizaci celého systému, tak aby školy dostaly co nejmodernější produkty a mohly s nimi vydržet další řadu let.

Při zavádění nového stravovacího systému již instalujeme tyto terminály.

Terminály vám předvedeme, domluvíme se na případné modernizaci či zavedení nového stravovacího systému.

Velmi rádi se zde opět s vámi setkáme. Navštivte náš stánek, čeká vás občerstvení a zajímavé informace.

 

Místo konání:
Pardubice
Velký sál DOMU HUDBY (konzervatoř)
Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice

 

Výdejový dotykový terminál                                                                       Objednávkový dotykový terminál 

Dotykový výdejový terminál

Objednávkový terminál