Rozšíření práce s přesčasy v systému Docházka

Od červnové verze systému Docházka je doplněna volba, která umožní detailnější práci s kladnou bilancí a jejím převodem do nařízeného přesčasu (přesčas k proplacení). Tato nová funkce bude mimo jiné umožňovat při převádění kladné bilance možnost uvést max. počet hodin, který chcete převést do nařízeného přesčasu.

Dále bude možné volitelně určit, z jakých dnů přesně bude kladná bilance do nařízeného přesčasu převedena (SO,NE, Svátky, nebo všední dny) a zároveň bude možné určit, které dny se při převodu do nařízeného přesčasu upřednostní.

 

Od červnové verze systému Docházka je doplněna volba, která umožní detailnější práci s kladnou bilancí a jejím převodem do nařízeného přesčasu (přesčas k proplacení). Tato nová funkce bude mimo jiné umožňovat při převádění kladné bilance možnost uvést max. počet hodin, který chcete převést do nařízeného přesčasu.

Dále bude možné volitelně určit, z jakých dnů přesně bude kladná bilance do nařízeného přesčasu převedena (SO,NE, Svátky,
nebo všední dny) a zároveň bude možné určit, které dny se při převodu do nařízeného přesčasu upřednostní.

Vzhled a chování novinky:

Při přepočtu a převádění kladné bilance do nařízeného přesčasu se nyní zobrazuje pole s názvem Max. přesčas pro zadání max. počtu hodin přesčasu. Zde vyplníte potřebné hodiny pro převod.

Ve spodní části okna pro přepočet docházky můžete zatrhnout buď možnost Všechny dny a nebo pokud nezatrhnete tuto možnost, můžete vybrat konkrétně, ze kterých dnů bude kladná bilance převedena (PO-NE + Svátek). Další přidanou možností, též v dolní části okna pro přepočet docházky, naleznete možnost zatržení Zpracovat dny v určitém pořadí.
Zde je možné jednotlivé dny přesouvat dle Vašich priorit a následně bude na toto nastavení při převodu bilance brán zřetel.

Převod do nařízeného přesčasu - nový způsob: 

Převod do nařízeného přesčasu

 

Převedená bilance se pak zobrazí ve sloupci Přesč. 

Převedená kladná bilance do přesčasu

 

Dále bude možné u jednotlivých dnů jednoduchým způsobem převést kladnou bilanci do nařízeného přesčasu pomocí šipky u pole Denní bilance a také vrátit přesčasové hodiny zpět pomocí šipky u pole Nařízený přesčas.

Převod bilance do přesčasu - zjednodušeně šipkou

 

Upgrade je k dispozici, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení pro případnou cenovou nabídku na aktualizaci docházky.