Propojení se systémem aSc EduPage

Díky spolupráci s tvůrci systému aSc EduPage byla do docházkového systému doplněna podpora výměny dat mezi oběma systémy.

Import údajů osob z aSc EduPage

Přístupový a docházkový systém Z-WARE importuje základní údaje osob (příjmení a jméno, třída,..) z webové služby aSc EduPage. Tímto způsobem mohou být načítány údaje žáků i pracovníků školy. Import údajů je po prvotním nastavení zcela automatický. Odpadá tedy nutnost zadávat nové osoby a změny osobních údajů do obou systémů. Automatické provádění importu lze nastavit s libovolnou periodou – např. 1x denně, každých 5 minut, každou hodinu atd.

Export záznamů o průchodech do aSc EduPage

Průchody zaznamenané na docházkových terminálech (i průchody zadané ručně – např. příchod bez čipu) docházkový software v pravidelných intervalech předává webové službě aSc EduPage. Záznam průchodu obsahuje datum, čas, směr průchodu a případně komentář průchodu (odchod k lékaři apod.)

Informace o průchodech jsou potom využity pro zobrazení přehledu docházky učitelů a v informacích o chybějících žácích při vyplňování elektronické třídní knihy Předávání průchodů (export) do aSc EduPage probíhá zcela automaticky v určených časových intervalech.

I přes popisovaná propojení jsou oba systémy (aSc EduPage a Přístupový a docházkový systém Z-WARE) na sobě nezávislé. V případě výpadku nebo nedostupnosti jednoho systému funguje druhý systém bez omezení, pouze nebudou dočasně k dispozici data z nedostupného systému. Po odstranění příčiny nedostupnosti budou přenosy dat automaticky obnoveny a dojde k exportu/ importu dosud nepřenesených údajů.

Docházka učitelů v aSc EduPage

Propojení se systémem aSc EduPage_01

Chybějící žáci v Třídní knize aSc EduPage

Propojení se systémem aSc EduPage_02

Ke stažení
Příloha Size
Propojení se systémem aSc EduPage 259.86 KB