Řídící jednotka LITE

Řídící jednotka LITE vznikla jako jednodušší a levnější varianta jednotky iREX pro použití všude tam, kde se v blízkosti ovládaného zařízení (dveří) nachází počítačová síť (ethernet) a zároveň není potřeba řídit větší počet zařízení. Jejím hlavním omezením jsou maximálně 3 vstupy na externí čtečky a 3 nezávislé reléové výstupy pro ovládání dveří, závor, vrat, turniketů, atd. Jednotkou lze tedy ovládat maximálně například troje dveře jednostranně nebo jedny oboustranně a jedny jednostranně. Většina ostatních funkcí zůstala zachována. Jednotka LITE obsahuje přímé vstupy RS232, Wiegand, 1-wire dallas pro připojení čtecích zařízení a také 3 tlačítkové vstupy pro možné uživatelské aplikace. Komunikaci s PC zajišťuje integrované ethernetové rozhraní, přes které se veškerá data dostávají on-line přímo do SQL databáze programu. Na straně PC se o tuto funkci stará ovládací webový script, který může běžet na serveru, linuxové stanici, NAS zařízení nebo i na obyčejném uživatelském PC. Pokud tedy dojde na dveřích k průchodu, okamžitě je tato událost vidět i SW a mohou na ni být navázané další různé povely, jako je třeba odeslání emailu, odeslání upozorňovací SMS, přehrání varovného zvuku, atd. Řídící jednotka také obsahuje vlastní interní paměť na zaznamenávání průchodů a otevírání dveří v případě, že by došlo k výpadku spojení se serverem. Zařízení si sami vyrábíme a programujeme, takže je možné dle požadavků zákazníka doplnit případné speciální funkce, či integrovat ovládání nového externího zařízení.

Hlavní rysy řídící jednotky LITE:

  • Ovládání až 3 různých zařízení a 3 externích čteček (dveře, turnikety, vrata, závory).
  • Rychlé ethernetové rozhraní pro komunikaci s PC.
  • Integrované sběrnice RS232, Wiegand, 1-wire dallas pro snímání dat z externích zařízení.
  • Vnitřní paměť pro ukládání průchodů a ovládání dveří v případě nedostupnosti řídícího PC.
  • Napájení 12V, 200 mA – 400 mA (podle provedení čtecího zařízení a způsobu komunikace).
  • Rozsah pracovních teplot – podle provedení od –30° do 60°C.
  • Vnitřní hodiny jsou automaticky synchronizovány s řídícím PC, který si může přesný čas brát přímo s internetu.

Řídící jednotka LITE_01
 


 

Ke stažení
Příloha Size
rj-lite.pdf 617.02 KB