Upgrade Docházka 2017

 

Nová verze Docházky M.S.O. - prosinec 2017

 • Doplněn modul „Kontrola/Uzávěrka -> Práce mimo směnu“, který u vybraných osob zobrazí
  záznamy práce mimo směnu (práce přesčas).

          - v této sekci se zobrazují všechny hodiny práce konané nad rámec standardní směny a rozvrhu pracovní
            doby, které mohou být pak následně propláceny jako přesčas nebo jsou čerpány formou náhradního
            volna. Hodiny se zobrazují jako přesný časový úsek od-do.

       Práce mimo směnu

 

 • Do konfigurace systému na záložku „Ostatní“ byly doplněny parametry pro sledování práce
  mimo směnu a práce v noci pro účely vytvoření kontrolního přehledu.

        - lze nastavit minimální dobu pro práci mimo směnu a pro práci v noci pro účely tohoto kontrolního
          přehledu. Nastavená doba ovlivní zobrazení hodin v přehledu. Pokud nastavíme minimální dobu
          např. 30 minut, odpracovaná doba se do přehledu projeví až po odpracování více jak 30 min. práce v
          noci nebo práce přesčas.

        nastavení času - práce mimo směnu a noční práce

 

 • Byla doplněna varianta 21 tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ - v sestavě se vypisují
  časy práce mimo směnu (práce přesčas) a práce v noci.

        - tisková sestava zobrazuje práci konanou nad rámec normální směny a rozvrhu pracovní doby -
          tedy práci přesčas a práci konanou v noci v samostatných sloupcích.

        Zpráva o pracovní době - přesčas, noční práce

 

 • Doplněno více možností práce s převodem bilance do nařízeného přesčasu

        - bilanci lze nyní převádět do nařízeného přesčasu snadněji buď rozkliknutím daného dne a stisknutím
          šipky (podobně lze přesčas vrátit opět zpět do bilance). Dále je možné při přepočtu a převodu
          do nařízeného přesčasu zadat max. počet hodin, které chcete z bilance do přesčasu převést a vybrat
          dny, ze kterých máte zájem bilanci převádět, případně lze ještě vybrat i pořadí dnů.

 

převod do nařízeného přesčasu      převod do nařízeného přesčasu

 

 • Doplněn další typ doplňkového konta - součet doplňků a výsledků

       - v tomto typu doplňkového konta lze sčítat a případně i odečítat všechny výsledky ostatní systémových,
         základních i doplňkových kont. Můžete si tedy vytvořit úplně nové docházkové konto skládající
         se z Vámi určených výsledků jakýchkoliv jiných kont.

Nové docházkové konto

 

 

Ke stažení
Příloha Size
Upgrade 2017 1.29 MB