Upgrade Docházka 2020


Nová verze docházky, změny 2019 - 2020 

V docházkovém systému se stále něco mění, i my pracovali na dalším vývoji, přidávali nové funkce, tiskové sestavy. Upraven a rozšířen byl i modul Rezervace, kde je nyní možné sledovat kredit pro jednotlivé rezervující osoby, nastavit ceník pro rezervované objekty a sledovat pohyby - čerpání kreditu. Nově je možné sledovat v docházkovém systému u průchodů tělesnou teplotu zaměstnanců. Nutnou součástí je připojení speciální čtečky s termokamerou, která teplotu změří a software následně vyhodnotí, zda osoba může, či nemůže být vpuštěna do objektu.

Níže naleznete přehled nejzajímavějších a nejzajímavějších změn v software Docházka M.S.O.  

 • v přehledu přítomnosti lze osoby filtrovat podle přístupové skupiny.
   
 • Do modulu „Přehledy z docházky“ doplněna sestava „O) Přehled denní bilance a přesčasů“. Sestavu je možné filtrovat datumově, např. po týdnech a exportovat do excelu. Zobrazena je jak denní bilance, tak přesčasy v zadaném období.
   
 • Přidání možnosti sledování tělesné teploty zaměstnanců při průchodu přes čtečky. Nutné pořízení speciální čtečky s termokamerou snímající tělesnou teplotu.  Související změny v software Docházka M.S.O.:
   
 • V konfiguraci systému (v sekci „Sledování tělesné teploty“ na záložce „Parametry systému“) jsou nové parametry pro generování výstrahy s upozorněním na průchod osoby s nadlimitní tělesnou teplotou – výstraha při x pokusech o průchod během y minut
 1. Doplněna podpora zpracování tělesné teploty osoby zaznamenané při průchodu.
 2. Do prohlížení průchodů doplněno zobrazování údaje „Teplota“ zaznamenaného při průchodu.
 • V modulu „Evidence osob“ lze nově zobrazit sloupec „Stav čipu“. Do nástrojové lišty „Údržba dat“ doplněno tlačítko pro blokování/odblokování čipu a volba pro odebrání čipu.
 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněn parametr „tisknout i osoby bez záznamů docházky“
 • Byly přidány rozsáhlejší úpravy v přídavném modulu Rezervace, kdy je možné sledovat kredit jednotlivých rezervujících osob, zavést ceník rezervací a postupně se zamluvenými rezervacemi kredit snižovat. Rezervace je možné provádět prostřednictvím webového rozhraní docházky a sledovat si při rezervacích výši svého kreditu. Související změny v programu :
 1. Volby modulu „Rezervace“ přesunuty v hlavní nabídce o samostatné větve „Ostatní → Rezervace objektů“.
 2. Doplněny volby modulu „Rezervace“: Pohyby na účtech rezervací, Import úhrad rezervací, Ceník rezervací.
 3. Do konfigurace modu „Rezervace“ doplněn parametr „Nezobrazovat informace u cizích rezervací“. Pokud je parametr zapnutý, u cizích rezervací nebude zobrazeno pro koho je rezervováno, ani kdo rezervaci zaznamenal.
 4. Do konfigurace modulu „Rezervace“ doplněny předvolby „Účtovat poplatky za rezervace“ a „Používat úhradu rezervací z kreditu“. Dále doplněna možnost definovat import plateb modulu.
 • Do modulu „Přehledy z docházky“, sestavu „K) Doplňky a výsledky s vybraným kontem“ doplněna možnost filtrovat zpracovávané osoby podle nadřízeného. Rozšiřuje se tím současná možnost filtrování pomocí útvarů, modelů pracovní doby a kategorií.
 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ - variant 19 a 20 doplněna možnost zadat více variant nastavení. Před tiskem sestavy je potom možné vybrat variantu nastavení. Je možné tedy využívat pro různé přehledy Například v jedné variantě sledovat veškeré nepřítomnosti a v druhé pouze přítomnost na pracovišti.
 • Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ - variant 19 a 20 doplněna předvolba „ typ legendy“ s možnostmi „symboly kont/zkratky kont/bez legendy“. Dále doplněno tlačítko „Exportované sloupce“ pro určení volitelných sloupců, které mají být obsaženy v exportu dat tiskové sestavy. Nově lze exportovat zkratku a popis nadřízeného útvaru osoby. Vše usnadní uživateli si sestavu přizpůsobit svým potřebám.
 • Zásadnější změna proběhla také v rozvrzích pracovní doby. Úprava usnadní nastavení rozvrhu pro sezonní provozy např. v zemědělství, živočišné výrobě, kulturních a dalších sezónních zařízeních, ve kterých platí jiné směny v zimě, jiné v létě. Systém nyní umožňuje nastavit konkrétní měsíce v rozvrhu, kdy platí daná směna. Související změny v programu:
 1. Do definice denního rozvrhu pracovní doby doplněna možnost zadat měsíce, ve kterých definice platí. V jednom rozvrhu pracovní doby tak lze mít nadefinované různé směny v různých měsících.
 2. Přepracován modul „Rozvrhy pracovní doby“ - doplněny nástrojové lišty, doplněna volba pro kopírování dne rozvrhu, při hromadném vyplňování dnů rozvrhu kopírováním parametrů vybraného dne lze vybrat měsíce, pro které akce platí, doplněna volba pro formální kontrolu parametrů rozvrhu.
 • Systém byl rozšířen i o možnost nastavenípro držení pracovní pohotovosti. Je možné ji „čipovat“ na docházkovém terminálu a její součet zobrazit v docházce. Pokud zaměstnanec zrovna drží pohotovost, tak při odchodu ze standardní směny zaznamená odchod Pohotovost, ráno při příchodu zase příchod Pohotovost. Systém pak vypočítá dobu strávenou pracovní pohotovostí do výsledku docházky. Pohotovost držená přes víkend se automaticky vygeneruje, pokud zaměstnanec v pátek zaznamená odchod Pohotovost. Související změny v programu:
 1. V parametrech automatického doplňování chybějících záznamů v definici modelu pracovní doby lze nyní zvolit variantu „dle definice“ - k automatickému ukončení dojde pouze při splnění pravidel rozšířených parametrů.
 2. V rozšířených pravidlech automatického doplňování chybějících záznamů (definice modelu pracovní doby) lze nyní zadat i čas začátku 0:00 a čas konce 24:00.
 3. Do parametrů základních kont doplněna možnost zadat pevnou dobu (počet hodin) pro celodenní záznamy.