Bakalářská konference 2019

Jako každoročně se letos opět zúčastníme konference systému Bakaláři, která se bude konat ve dnech 4.11.2019 - 5.11.2019 v Kongresovém centru obchodního domu Atrium Palác Pardubice. Jedná se o jednodenní konferenci se stejným programem pro oba dny. V průběhu obou těchto dnů Vám budeme plně k dispozici u našeho prezentačního stolu a představíme Vám naše produkty - docházkové terminály, nové typy čteček pro přístupy i stravování, dále pak objednávkové a výdejové terminály pro stravovací zařízení ve školách.

 

Jako každoročně se letos opět zúčastníme konference systému Bakaláři, která se bude konat ve dnech 4.11.2019 - 5.11.2019 v Kongresovém centru obchodního domu Atrium Palác Pardubice. Jedná se o jednodenní konferenci se stejným programem pro oba dny. V průběhu obou těchto dnů Vám budeme plně k dispozici u našeho prezentačního stolu a představíme Vám naše produkty - docházkové terminály, nové typy čteček pro přístupy i stravování, dále pak objednávkové a výdejové terminály pro stravovací zařízení ve školách. 

Náš systém umožňuje velmi pohodlné propojení s Bakaláři. Propojení zahrnuje import osob (žáků, učitelů), dokáže převzít názvy tříd a importovat nově založené třídy. Do Bakalářů je při označení průchodů přes snímače prováděn export průchodů a tyto průchody jsou následně zpracovávány v třídní knize přímo v Bakalářích. Všechny importní a exportní operace probíhají plně automaticky v nastavených časových intervalech. Nemusíte tedy na nic myslet. 

Těšíme se na setkání s Vámi a na případnou budoucí spolupráci. 

 

Bakalářská konference 2019

Atrium palác - účast na konferenci