Docházkový, stravovací a přístupový systém

Nově nabízíme pinovou klávesnici kombinovanou s WiFi čtečkou, umožňující otevírání dveří pomocí pinu, čipu nebo jejich kombinací. Primárně se užívá k otevírání dveří, závor, turniketů či bran do pronajímaných prostor jako jsou sportovní areály, hřiště, lanové centra a podobné objekty. 
Ve dnech 23.5. 2022 - 24.5.2022 Zúčastnili konference Školní Stravování, na které se s Vámi pravidelně setkáváme již řadu let.