Docházkový, stravovací a přístupový systém

Letos jsme se zúčastnili opět konference Bezpečná škola, na které se s Vámi pravidelně setkáváme již řadu let. Konference se konala dne 21.9.2021 v Konferenčním centru CITY v Praze 4 - Na Pankráci. 
Součástí naší prezentace na této konferenci byl přístupový systém pro školy a předvedení docházkových terminálů iTouch a také naše nové typy čteček pro přístupový systém a evidenčních čteček pro zaznamenávání studentů a následné odesílání jejich průchodu do školních systémů do elektronické třídnice. 
Usnadněte si výdej náhradních stravenek.  Nová verze našeho objednávkového terminálu obsahuje rozšíření o možnost tisku náhradní stravenky na přídavné paragonové tiskárně. Vydání náhradní stravenky se provádí pomocí zadání pinu. Po zadání pinu dojde k tisku náhradní stravenky, kterou je pak možno použít při výdeji jídla. Pokud se provede tisk stravenky, pinovací menu se po 5 vteřinách zavře. Pokud se osoba přestane v té chvíli terminálu dotýkat, tak se automaticky okno zavře po 60 vteřinách.