Docházkový, stravovací a přístupový systém

V průběhu roku 2022 jsme opět instalovali velký počet nových přístupových, docházkových i stravovacích systémů ve školách i firmách. Některé instalace byly v provedení s opravdu značným počtem snímacích zařízení, kde se instalovaly čtečky do dveří, branek, wifi čtečky s pinovou klávesnicí, docházkové terminály, osazovaly se čtečkami také vstupy do aul, učeben, skladových prostor a k tomu se zároveň nasazoval stravovací systém v jídelnách s objednávkovými a výdejními terminály, také informační obrazovky a další zařízení.
Nově nabízíme pinovou klávesnici kombinovanou s WiFi čtečkou, umožňující otevírání dveří pomocí pinu, čipu nebo jejich kombinací. Primárně se užívá k otevírání dveří, závor, turniketů či bran do pronajímaných prostor jako jsou sportovní areály, hřiště, lanové centra a podobné objekty.