Vyvolávací systém

Vyvolávací systém se skládá z PINové klávesnice, řídící jednotky, LCD monitoru(ů), případně přídavných externích reproduktorů a slouží k vyvolávání zákazníků dle číselného kódu. Možné je i připojení mikrofonu a vyvolání osoby vlastním hlasem.

Proč zavést vyvolávací systém? 

Vyvolávací systém výrazně omezí kumulaci osob na jednom místě a ve frontách. Vaši zákazníci, pacienti, strávnici, klienti, ale právě především obsluha těchto osob ocení možnost klienta si vyvolat prostřednictvím zadání čísla a jeho zobrazením na displeji, případně vyvoláním mikrofonem vlastním hlasem. 

Náš vyvolávací systém se dá použít například v následujících oblastech

  • obsluha výdeje v bistru, v jídelně
  • obsluha pacientů v lékařské ordinaci
  • obsluha osob na úřadě
  • obsluha klientů v bance

Hlavními výhodami vyvolávacího systému jsou 

  • snadné uvedení do provozu
  • jednoduché ovládání
  • vyvolávání lidským hlasem
  • světelná a zvuková indikace činnosti
  • možnost připojení mikrofonu. 

Zjednodušte obsluhu Vašich zákazníků, klientů či pacientů, dávkujte si jejich odbavení dle aktuální potřeby. Chraňte tak jejich jména a omezte nutnost čekání ve frontách. 

                               Vyvolávací systém