Stravovací systémy

Stravovací systém jednoznačně identifikuje strávníka pomocí karty nebo čipu. Objednávkové terminály umožňují volby druhu jídla a jeho odhlašování. Výdejové terminály zobrazí obsluze objednávky při odběru jídla. Stravovací programy zpracují komplexní chod kuchyně.

Proč zavést tento systém?

Stravovací systém odstraňuje, zjednodušuje a zpřesňuje papírovou práci spojenou s objednáváním, výdejem, odhlašováním jídel, evidencí a vyúčtováním stravenek a strávníků.

  • umožňuje okamžitý přehled o počtu odebraných jídel, vydaných porcí, nevyzvednutých jídel
  • není nutno každoročně tisknout papírové stravenky
  • odstraní se pokusy strávníků podvést personál jídelen
  • automaticky vytváří podklady pro všechny běžné druhy vyúčtování
  • stravovací programy zrychlí a zpřesní agendu spojenou s chodem jídelny

Stravovací systémy_01