Stravovací systémy / stravovací systém

Stravovací systém jednoznačně identifikuje strávníka pomocí karty nebo čipu. Objednávkový terminál umožňuje volby druhu jídla a jeho odhlašování. Výdejový terminál zobrazí obsluze objednávky při odběru jídla. Stravovací program zpracuje komplexní chod kuchyně.

Proč zavést stravovací systém?

Stravovací systém odstraňuje, zjednodušuje a zpřesňuje papírovou práci spojenou s objednáváním, výdejem, odhlašováním jídel, evidencí a vyúčtováním stravenek a strávníků.

  • umožňuje okamžitý přehled o počtu odebraných jídel, vydaných porcí, nevyzvednutých jídel
  • není nutno každoročně tisknout papírové stravenky
  • odstraní se pokusy strávníků podvést personál jídelen
  • automaticky vytváří podklady pro všechny běžné druhy vyúčtování
  • stravovací programy zrychlí a zpřesní agendu spojenou s chodem jídelny
  • ke stravovacímu systému je možné si objednat i náš přístupový systém, který Vám může zajistit omezení pohybu neoprávněných osob v prostorách jídelny a kolem ní - vstup do jídelny, vjezd do objektu s jídelnou pro dojíždějící strávníky, případně dodavatele apod. 
  • další možností je pořídit si pro obsluhu strávníků také náš vyvolávací systém, pomocí kterého můžete volat strávníky číselným kódem, bez nutnosti čekání v dlouhých frontách a omezit tak kumulaci osob - např. v bistrech, jídelnách. 
     

Stravovací systémy_01