Bytové domy

Modul pro přístupový systém I-DOOR21  - pro bytové domy

Je jednoduché řešení přístupu do budov, kanceláří, výtahů. Je pro Vás důležitý přehled průchodů jednotlivých osob a jednoduchost systému i jeho ovládání? Náš nový software Vám vše umožní. Ovládání systému zvládnete během velmi krátké doby. Prostřednictvím webové aplikace můžete sledovat průchody, nastavovat přístupové skupiny, zadávat nové osoby a čipy. V systému je možné spravovat několik lokalit naráz. Jde tedy o vhodné řešení i pro bytová družstva a další podobné organizace. Webovou aplikaci je možné samozřejmě ovládat i prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu.  Pro čtení průchodů jsou využívány v převážné míře wifi čtečky, možností jsou ale také standardní čtečky řízené řídící jednotkou. 

Bytové domy_03

Ukázka evidence osob

Ukázka software přístupy


Ukázka přístupových skupin

Přístupové skupiny
Ukázka zobrazení průchodů

Stav - zeleně - přístup byl umožněn, červený křížek - přístup nebyl umožněn 
průchody

Dříve používaný systém: 

Dveřní přístupový čipový systém pro bytové domy iPort32

Bytové domy_01Přístupový systém iPort32 je uživatelsky velmi jednoduchý produkt, který umožňuje přístup do jednotlivých prostor Vašeho domu, případně k obsluze výtahu. Nahradí klíče bezkontaktním čipem nebo bezkontaktní kartou.
Vyznačuje se velmi snadnou montáží, jednoduchým zapojením. Jeho obrovskou výhodou je absence nutnosti kamkoli instalovat obslužný software, vše potřebné je již obsaženo přímo v zařízení a veškerá konfigurace a sledování průchodů probíhá přes přehledné webové rozhraní.

 

 

Výhody terminálu iPort:

 • jednoduchost instalace zařízení, kterou zvládne každý zkušenější technikBytové domy_02
 • není třeba instalace žádného uživatelského programu na Váš počítač
 • terminál umí zaznamenávat průchody, které lze následně zobrazit na počítači
 • terminál umí používat denní časové zóny (lze nastavit jednotlivým přístupovým skupinám časy, od kdy do kdy mají povolen vstup) tyto zóny lze také definovat na každý den v týdnu zvlášť
 • komunikace probíhá po ethernetu, takže terminál lze připojit přímo do síťové zásuvky bez nutnosti další kabeláže nebo pomocí bezdrátové WiFi sítě
 • systém je schopen pracovat ve variantě off-line, kde je propojení s PC nutné pouze na prvotní nahrání osob a čipů nebo při prohlížení průchodů
 • systém obsahuje funkci jednoduchého trvalého otevření dveří, realizovaného pomocí tzv. Master karet
 • systém obsahuje taktéž funkci běžných časových spínacích hodin, takže je možné ovládat další   zařízení jako je osvětlení, topení
 • iPort32 obsahuje vstupy na 3 externí čtečky, a to primárně s rozhraním RS232
 • iPort32 obsahuje 3 nezávislé reléové výstupy pro ovládání dveřních zámků a dalších zařízení
 • nejčastěji se zařízení využívá v kombinaci s našimi sériovými externími čtečkami, a to RFID 125 kHz a Mifare        
 • zařízení obsahuje RTC obvod reálného času zálohovaný vlastní baterií, takže se datum a čas nesmaže ani při dlouhodobém výpadku napájení

Popis a funkce:

Celý systém se skládá z terminálu, čtečky čipů, elektromagnetického zámku a napájecího zdroje. Terminál má v sobě integrované ethernetové rozhraní, takže může být připojen do standardní počítačové sítě. V případě, že není požadováno on-line sledování průchodů, stačí programování provádět například pomocí notebooku a kříženého síťového kabelu jen
tehdy, pokud chceme přidat nebo ubrat uživatele, případně prohlédnout průchody