Přístupové systémy / přístupový systém

 

Proč zavést přístupový systém?

Již jste jistě přemýšleli nad tím, jak v budově, objektu či areálu své firmy nebo organizace jednoduše monitorovat osoby, které se v těchto prostorách pohybují. Jak těmto osobám prostřednictvím přístupového systému umožnit vstup pouze tam, kam Vy určíte a ideálně jen v čas, který jim pro přístup umožníte. Toto vše pak přehledně zobrazené, dohledatelné a nastavitelné v přístupovém software. Zajímá Vás možnost ovlivnění vstupů osob dle přístupových skupin, kdy každá skupina může mít různá přístupová oprávnění do jednotlivých dveří, turniketů nebo bran a závor, jak v určité dny, tak na základě nastaveného času, kdy jim bude přístup umožněn? 

Zjistěte v čem bude náš přístupový systém pro Vás přínosem a prostudujte si jednotlivé body, které Vám usnadní rozhodování, zda si tento přístupový systém pořídit a využít tak jeho možnosti a výhody. 

  • zavedením přístupových systémů se omezí volný a nekontrolovatelný pohyb osob v určitých prostorách objektů
  • pohyb osob je možno omezit v čase
  • nahradí mnoho klíčů jednou kartou nebo čipem
  • zvýší komfort ovládání
  • umožní přístup pouze vybraným skupinám
  • omezí se pohybu vozidel v areálu

Přístupové systémy

Vlastní přístup lze omezit pomocí:

  • omezení vstupu přes dveře pomocí čtečky (terminálu) a elektromagnetického zámku
  • omezení vstupu pomocí turniketu
  • omezení vjezdu pomocí závory

Tyto způsoby lze v přístupovém systému vzájemně kombinovat.

 

Druhy přístupového hardware:

Přístupový systém může fungovat jako samostatný systém. Naše firma má k dispozici více variant hardwaru a softwaru a vlastní výběr závisí na specifických požadavcích organizace.

Přístupový systém je doplňkem docházkového systému. Je tedy možné v budoucnu rozšiřovat a k přístupům si pořídit i docházkové terminály a naopak. Vše pohodlně ovládané jedním software. 

Přístupy máte vyřešené, ale řešíte kumulaci osob na určitých místech? 

Například obsluhujete větší množství zákazníků, strávníků, pacientů, kteří se Vám shromažďují ve frontách doslova "namačkaní" na sebe? Zkuste vyřešit jejich odbavení pohodlněji a volejte je postupně prostřednictvím čísla a zároveň bez nutnosti osobně vycházet ze dveří kanceláře či ordinace. Dalším nově dostupným doplňkem je náš vyvolávací systém.