Přístupové systémy

Proč zavádět tyto systémy?

  • zavedením těchto systémů se omezí volný a nekontrolovatelný pohyb osob v určitých prostorách objektů
  • pohyb osob je možno omezit v čase
  • nahradí mnoho klíčů jednou kartou nebo čipem
  • zvýší komfort ovládání
  • umožní přístup pouze vybraným skupinám
  • omezí se pohybu vozidel v areálu

Přístupové systémy

Vlastní přístup lze omezit pomocí:

  • omezení vstupu přes dveře pomocí čtečky (terminálu) a elektromagnetického zámku
  • omezení vstupu pomocí turniketu
  • omezení vjezdu pomocí závory

Tyto způsoby lze v přístupovém systému vzájemně kombinovat.

Druhy přístupového hardware:

Přístupový systém může fungovat jako samostatný systém. Naše firma má k dispozici více variant hardwaru a softwaru a vlastní výběr závisí na specifických požadavcích organizace.

Přístupový systém je doplňkem docházkového systému.