Přístupové systémy / přístupový systém

 

Proč zavést přístupový systém?

Již jste jistě přemýšleli nad tím, jak v budově, objektu či areálu své firmy nebo organizace jednoduše monitorovat osoby, které se v těchto prostorách pohybují. Jak těmto osobám prostřednictvím přístupového systému umožnit vstup pouze tam, kam Vy určíte a ideálně jen v čas, který jim pro přístup umožníte. Toto vše pak přehledně zobrazené, dohledatelné a nastavitelné v přístupovém software. Zajímá Vás možnost ovlivnění vstupů osob dle přístupových skupin, kdy každá skupina může mít různá přístupová oprávnění do jednotlivých dveří, turniketů nebo bran a závor, jak v určité dny, tak na základě nastaveného času, kdy jim bude přístup umožněn? 

Zjistěte v čem bude náš přístupový systém pro Vás přínosem a prostudujte si jednotlivé body, které Vám usnadní rozhodování, zda si tento přístupový systém pořídit a využít tak jeho možnosti a výhody. 

  • zavedením přístupových systémů se omezí volný a nekontrolovatelný pohyb osob v určitých prostorách objektů
  • pohyb osob je možno omezit v čase
  • nahradí mnoho klíčů jednou kartou nebo čipem
  • zvýší komfort ovládání
  • umožní přístup pouze vybraným skupinám
  • omezí se pohybu vozidel v areálu

Přístupové systémy

Vlastní přístup lze omezit pomocí:

  • omezení vstupu přes dveře pomocí čtečky (terminálu) a elektromagnetického zámku
  • omezení vstupu pomocí turniketu
  • omezení vjezdu pomocí závory

Tyto způsoby lze v přístupovém systému vzájemně kombinovat.

Druhy přístupového hardware:

Přístupový systém může fungovat jako samostatný systém. Naše firma má k dispozici více variant hardwaru a softwaru a vlastní výběr závisí na specifických požadavcích organizace.

Přístupový systém je doplňkem docházkového systému. Je tedy možné v budoucnu rozšiřovat a k přístupům si pořídit i docházkové terminály a naopak. Vše pohodlně ovládané jedním software.