Čtečka s termokamerou

Vzhledem k vzrůstající potřebě kontrol tělesné teploty zaměstnanců, případně studentů, žáků a osob s oprávněním vstupu přes identifikační karty a čipy, jsme rozšířili naši nabídku o čtečku s kamerou měřící teplotu. Zařízení je schopné u každé osoby, která se identifikuje čipem či kartou, evidovat její aktuální tělesnou teplotu, případně její dlouhodobý vývoj. V případě zjištění zvýšené tělesné teploty může systém spustit alarm, případně zablokovat turniket či dveře a tím zamezit možnost vstupu osoby do areálu. Zároveň bude možné tuto skutečnost automaticky nahlásit e-mailem příslušným kontaktům.

Vzhledem k vzrůstající potřebě kontrol tělesné teploty zaměstnanců, případně studentů, žáků a osob s oprávněním vstupu přes identifikační karty a čipy, jsme rozšířili naši nabídku o čtečku s kamerou měřící teplotu. Zařízení je schopné u každé osoby, která se identifikuje čipem či kartou, evidovat její aktuální tělesnou teplotu, případně její dlouhodobý vývoj. V případě zjištění zvýšené tělesné teploty může systém spustit alarm, případně zablokovat turniket či dveře a tím zamezit možnost vstupu osoby do areálu. Zároveň bude možné tuto skutečnost automaticky nahlásit e-mailem příslušným kontaktům.

Teplota je změřena a odeslána do software Docházka. Zobrazuje se následně u průchodů. V software bude možné filtrovat průchody na základě teploty. V případě potřeby lze zařízení časem použít i na detekci nasazení roušky, vyhodnotit zda ji osoba má nasazenu a následně buď upozornit a nebo rovnou osobu nevpustit. 

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Bezdotykové automatické měření tělesné teploty s průmyslovou přesností.
  • Automatické zaznamenávání teploty jedince.  
  • Napojení na docházkový systém (identifikace osobních karet).
  • Rozpoznávání obličeje spojené s jmény a napojení na interní databázi. 
  • Možnost sbírání portrétů osob.   
  • Propracovaný vzhled celého zařízení se 7mi palcovým displejem

 

                                                              

Již instalované čtečky s termokamerou: 

                                                                               čtečka s termokamerou