Další řady modernizací a nových instalací stravovacích systémů

I v průběhu školního roku dále modernizujeme a také nově instalujeme řadu stravovacích systémů ve školách po celé České republice.  Akci se snažíme realizovat vždy rychle a efektivně tak, abychom při instalaci, co nejméně omezili provoz školní jídelny. Daří se a v dalších školách již naše nová zařízení slouží svým uživatelům.

I v průběhu školního roku dále modernizujeme a také nově instalujeme řadu stravovacích systémů ve školách po celé České republice. Akci se snažíme realizovat vždy rychle a efektivně tak, abychom při instalaci, co nejméně omezili plynulý provoz školní jídelny. Daří se a v dalších školách již naše nová zařízení slouží svým uživatelům. 

Doufáme, že všichni uživatelé budou s funkčností našich nových stravovacích systémů i nadále spokojeni a poslouží jim k bezproblémovému a plynulému provozu.

Přinášíme na ukázku fotografie ze školní jídelny ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě. 

 

Stravovací systém v ZŠ Otokara Březiny

 

Výdejový dotykový terminál