Naše účast na odborné konferenci Školství 2018

Dne 21. září 2018 jsme se zúčastnili odborné konference Školství 2018, která se konala v TOP HOTEL PRAHA & CONGRESS CENTRE. Hlavním účelem akce byla diskuze o aktuální situaci v českém školství, tudíž se na akci sjeli v hojném počtu zástupci škol z celé České republiky a účastnil se také ministr školství.

Dne 21. září 2018 jsme se zúčastnili odborné konference Školství 2018, která se konala v TOP HOTEL PRAHA & CONGRESS CENTRE. Hlavním účelem akce byla diskuze o aktuální situaci v českém školství, tudíž se na akci sjeli v hojném počtu zástupci škol z celé České republiky a účastnil se také ministr školství.

My jako vystavovatelé jsme zde účastníkům konference mohli prezentovat naše nové výdejové a objednávkové dotykové terminály pro stravovací provozy a dále také přístupové a docházkové systémy pro školy. Účastníci konference si zde vyzkoušeli jejich funkce a prodebatovali s námi jejich výhody. Rádi jsme Vám poskytli materiály a potřebné informace. Všem děkujeme, že se u našeho prezentačního stolu zastavili a diskutovali s námi. 

Prezentační stůl Z-WARE

 

Kongresový sál konference Školství