Nová verze programu Docházka

Přinášíme Vám novinky v software Docházka. V programu Docházka jsou stále přidávány nové funkce a možnosti jak lépe a efektivněji program využívat. Snažíme se vyhovět Vašim potřebám na evidenci docházky a proto stále pracujeme na vývoji a přizpůsobujeme se Vašim požadavkům.  

Přinášíme Vám novinky v software Docházka. V programu Docházka jsou stále přidávány nové funkce a možnosti jak lépe a efektivněji program využívat. Snažíme se vyhovět Vašim potřebám na evidenci docházky a proto stále pracujeme na vývoji a přizpůsobujeme se Vašim požadavkům.  
Součástí nynějšího upgrade je nyní např. vylepšená práce s převodem bilance do nařízeného přesčasu, evidence práce mimo standardní směnu nebo přidáno nového univerzálního doplňkového konta, ve kterém můžete sčítat i odečítat všechny výsledky všech ostatních základních, doplňkových i systémových kont. Více níže v popisu i s obrázky. V případě zájmu o upgrade kontaktujte naše obchodní oddělení.  jihlava@z-ware.cz 

1) Doplněn modul „Kontrola/Uzávěrka -> Práce mimo směnu“, který u vybraných osob zobrazí
záznamy práce mimo směnu (práce přesčas).

- v této sekci se zobrazují všechny hodiny práce konané nad rámec standardní směny a rozvrhu pracovní
doby, které mohou být pak následně propláceny jako přesčas nebo jsou čerpány formou náhradního
volna. Hodiny se zobrazují jako přesný časový úsek od-do

 

práce mimo směnu

2) Do konfigurace systému na záložku „Ostatní“ byly doplněny parametry pro sledování práce
mimo směnu a práce v noci pro účely vytvoření kontrolního přehledu.

- lze nastavit minimální dobu pro práci mimo směnu a pro práci v noci pro účely tohoto kontrolního
přehledu. Nastavená doba ovlivní zobrazení hodin v přehledu. Pokud nastavíme minimální dobu
např. 30 minut, odpracovaná doba se do přehledu projeví až po odpracování více jak 30 min. práce v
noci nebo práce přesčas.

konfigurace

3) Byla doplněna varianta 21 tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ - v sestavě se vypisují
časy práce mimo standardní směnu (práce přesčas) a práce v noci.

- tisková sestava zobrazuje práci konanou nad rámec normální směny a rozvrhu pracovní doby -
tedy práci přesčas a práci konanou v noci v samostatných sloupcích.

Zpráva o pracovní době

 

4) Doplněno více možností práce s převodem bilance do nařízeného přesčasu
- bilanci lze nyní převádět do nařízeného přesčasu snadněji buď rozkliknutím daného dne a stisknutím
šipky (podobně lze přesčas vrátit opět zpět do bilance). Dále je možné při přepočtu a převodu
do nařízeného přesčasu zadat max. počet hodin, které chcete z bilance do přesčasu převést a vybrat
dny, ze kterých máte zájem bilanci převádět, případně lze ještě vybrat i pořadí dnů.

 

Bilance-přesčasPřevod bilance do přesčasu při přepočtu

 

 

5) Doplněn další typ doplňkového konta - součet doplňků a výsledků
- v tomto typu doplňkového konta lze sčítat a případně i odečítat všechny výsledky ostatní systémových,
základních i doplňkových kont. Můžete si tedy vytvořit úplně nové docházkové konto skládající
se z Vámi určených výsledků jakýchkoliv jiných kont.

nové doplňkové konto