Novinky v SW Docházka M.S.O. 2023

V docházkovém systému jsme zapracovali na dalším vývoji, přidávali nové možnosti nastavení, nové automatické operace, tiskové sestavy. Přinášíme základní přehled nejdůležitější a nepřínosnějších změn za období 2022-2023

V docházkovém systému jsme zapracovali na dalším vývoji, přidávali nové možnosti nastavení, nové automatické operace, tiskové sestavy. Přinášíme základní přehled nejdůležitější a nepřínosnějších změn za období 2022-2023:

 • Při odesílání sestavy „Zpráva o pracovní době“ na e-mailovou adresu vedoucího útvaru se nyní sestava odesílá i druhému vedoucímu útvaru.
   
 • V parametrech převodu mzdových znaků (Export do mezd, tlačítko „Převod mzd. znaků“) lze nyní definovat kategorie osob, pro které je převod platný.
   
 • Doplněna nová automatická úloha DServeru – přepočet výsledků docházky. 
   
 • Do parametrů modelu pracovní doby doplněna předvolba „Nepoužívat“. Takto označené modely program nenabízí k použití. Upraveno prohlížení modelů pracovní doby – doplněn sloupec „Používat?“ a rychlý filtr pro skrytí nepoužívaných modelů. Můžete tak pohodlně vypnout Modely pracovní doby, které nepoužíváte a dále do parametrů modelu pracovní doby byla doplněna možnost vypnout sledování bilance v zadaných dnech v týdnu. Můžete si tedy pohodlně na modelu pracovní doby určit, kdy bude bilance sledována a vynechat konkrétní dny. 

          Model pracovní doby

 • V datech tiskové sestavy „Výsledky docházky“ se nyní exportuje i sloupec se mzdovým kódem.
   
 • Tiskovou sestavu osob „K) Seznam uživatelů programu, varianta B) Seznam uživatelů s vazbou na osoby“ lze nyní spouštět i pro předdefinovaný seznam osob.
   
 • V údajích přístupové skupiny lze nyní definovat časové režimy a další pravidla pro namátkové kontroly. Lze definovat pravidla pro až 9 různých typů kontrol.
   
 • Do parametrů terminálu/snímače (záložka „Ostatní“) doplněna předvolba „Polykač čipů“. Při průchodu (čipování) přes takto označené zařízení dochází automaticky k ukončení návštěvy, které byl přidělený právě použitý čip.
   
 • Do parametrů organizačního útvaru doplněna možnost nastavení nulování bilance na konci kalendářního pololetí a čtvrtletí. Původně bylo možné pouze nulování na konci kalendářního roku.
   
 • Doplněna možnosti nastavit vzhled/obsah zprávy informující o žádosti. Nově může tělo zprávy obsahovat údaje žádosti v textové nebo html formě. K dispozici je předdefinovaný vzhled zprávy.
   
 • Doplněna nová možnost schvalování žádostí „jeden ze dvou nadřízených pracovníků“, kdy je žádost považovaná za schválenou v okamžiku, kdy je schválena alespoň jedním ze schvalovatelů.
   
 • Upraven zápis návštěvy – nově lze vybrat navštívenou osobu a zároveň zapsat cíl návštěvy. V souvislosti s tím upraven modul „Přehled návštěv“ a „Tisk přítomných zaměstnanců a návštěv“.
   
 • Do údajů osob doplněna možnost zadání PINu pro aktivaci/deaktivaci zabezpečovacího zařízení. Dodáváme nyní nové speciální WIFI čtečky, které jsou propojeny z PIN klávesnicí a je možné je používat pro vstup do prostorů se zvýšenou nutností zabezpečení. 
  Čtečka s PIN Klávesnicí
 • Propojení se systémem Pinya - import schválených žádostí ze sytému PINYA HR
   
 • Přehled aktuální přítomnosti lze nyní filtrovat pro více přístupových skupin. Výběr skupin se automaticky použije při příštím spuštění modulu.
   
 • Doplněn nový typ automatické úlohy Dseveru – Odeslání e-mailů s hodnotami kont. Na e-mailovou adresu osoby odešle zprávu s hodnotou vybraného konta. Pokud tedy o hodnotě některého konta, chcete pravidelně informovat vedoucí - zaměstnance, jistě tuto možnost rádi využijete. 
   
 • Do údajů směny doplněna předvolba „nepoužívat tuto směnu“ pro označení nepoužívaných směn. Nepoužívané směny se potom v programu nenabízejí v Docházce k doplnění. Vhodné pro organizace s velkým počtem směn i pro ty, kteří již mají docházku delší dobu, založili již řady různých směn, které používali, ale nyní již jsou směny nevyužité.

 • Do formuláře pro zápis/opravu záznamu docházky doplněna předvolba „zadat vlastní započítané časy“. Je-li zapnutá, program povolí zapsat vlastní započítaný/uznaný čas od – do. Tuto volbu je možné znepřístupnit v nastavení uživatele. 

 • Do parametrů uživatele doplněna předvolba „zakázat opravu vlastní docházky“. Vhodné především pro vedoucí pracovníky, kteří jsou zařazeni ve stejném útvaru jako jejich podřízení, které opravují. Není tedy již nutné vedoucí řadit do jiných útvarů. 
   
 • V údajích čipů zpřístupněna pole „Platnost od – do“, do kterých lze zapsat období platnosti čipu. Průchod s čipem mimo období platnosti nebude povolen. 
   
 • Doplněn import ISIC karet z webové služby systému GTS Alive (nahrazen původní import ISIC karet). Upravený modul umožňuje import více karet vč. období platnosti k jedné osobě.
   
 • Do modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ doplněna možnost zobrazit sloupec s popisem přístupové skupiny a pohlavím osoby. Uživatelům bez dostatečného oprávnění se údaje nezobrazí.
   
 • Uživatelsky definovanou sestavu lze nyní spustit pro předdefinovaný seznam osob. V předchozí verzi nebylo možné seznam pro výběr zpracovávaných osob použít.
   
 • Do modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ doplněna možnost zobrazit sloupec s titulem osoby.
   
 • Do definice typu žádostí doplněna možnost povolit vystavení žádosti: celodenní, ½ dne a hodinové. Pro každý typ doby žádosti je možné určit, zda se bude automaticky zapisovat do docházky osoby.
   
 • Při vystavení žádosti lze volit typ doby – celodenní, ½ dne, hodinová. Typ doby doplněn do prohlížení žádostí.
   
 • Doplněna nová varianta (25) sestavy zpráva o pracovní době. Sestava obsahuje barevně odlišené dny v týdnu, vypisují se detailní časy přestávek, přesčasů a noční práce. 
   
 • Doplněna nová varianta výpočtu doplňkových kont – uživatelská definice z výsledků. Zdrojem dat výpočtu jsou vypočítané výsledky docházky za období nebo ručně zadané doplňky.
   
 • Do Dserveru doplněna možnost exportovat některé tiskové sestavy pomocí automaticky spouštěné operace. Sestavu „Zpráva o pracovní době“ je možné i automaticky odesílat e-mailem na adresu osoby nebo vedoucího útvaru.