Novinky v terminálu iTouch v roce 2018

Pro rok 2018 jsme si pro Vás připravili novinky v našich docházkových terminálech iTouch. Kromě nového vzhledu tlačítek terminálu iTouch jsme nově rozšířili možnosti zobrazování zaměstnaneckého výkazu na terminálu, rozšířená je i možnost zobrazovaných zpráv na terminál pro konkrétní osoby. Dále je možné terminál propojit s elektronickým zabezpečovacím systémem a zobrazovat kontrolní výpis posledních průchodů dané osoby. 

 

Pro rok 2018 jsme si pro Vás připravili novinky v našich docházkových terminálech iTouch. Kromě nového vzhledu tlačítek terminálu iTouch jsme nově rozšířili možnosti zobrazování zaměstnaneckého výkazu na terminálu, rozšířená je i možnost zobrazovaných zpráv na terminál pro konkrétní osoby. Dále je možné terminál propojit s elektronickým zabezpečovacím systémem a zobrazovat kontrolní výpis posledních průchodů dané osoby. 

Výkaz

Nově jsme realizovali rozšíření zobrazení údajů ve výkazu na dotykovém terminálu iTouch. Ve
výkazu uvidí nyní čipující osoba podrobnější informace o výsledcích své docházky. Zobrazovat
je možné například zbývající dovolenou, v daný měsíc proběhlé nemoci, OČR, dovolenou, lékaře,
náhradní volna, případně odměny za pracovní pohotovosti apod. Ve výkazu lze zobrazit až 8 řádků.
Ve sloupcích pak můžete vidět u jednotlivých výsledků hodiny, dny, období od-do nebo částku.
Nastavení zobrazovaných hodnot je součástí software Docházka.
Pomocí tohoto výkazu umístěném přímo v terminálu budou mít Vaši zaměstnanci pravidelný
přehled o stavu své docházky a mohou si kdykoliv potřebné informace velmi jednoduše prohlédnout.
 

                Výkaz na docházkovém terminálu

 

Rozšíření znaků informační zprávy pro uživatele

Další novinkou je velká informační zpráva pro daného uživatele. Tato zpráva se zobrazí zaměstnanci
v okamžiku, kdy si na terminálu označí průchod. V docházkovém SW lze nastavit jak datumovou, tak
časovou platnost každé jednotlivé zprávy.

Zpráva na terminálu

 

Komunikace s elektronickým zabezpečovacím systémem (EZS) 

Nová verze terminálu iTouch také dovede komunikovat s elektronickým zabezpečovacím systémem.
Komunikace může být buď jednosměrná (na displeji terminálu se zobrazuje aktuální stav jednotlivých
zón, jestli jsou zakódované nebo ne) nebo obousměrná. V druhém případě může docházkový terminál
přímo ovládat zakódování místností podle aktuání přítomnosti osob na pracovišti.

kódování zóny    kódovací tabulka

Na obrázcích výše je vidět obě varianty propojení s alarmem. První (zelený) je výřez z hlavní
obrazovky docházkového terminálu, kde je informativně textem a ikonkou zobrazen aktuální stav
zón, druhý (červený) ukazuje přímé ovládání EZS systému z docházového terminálu. Je zde vidět k
jakým změnám při čipnutí dané osoby vlastně došlo.

 

Zobrazení posledních průchodů osoby

Poslední novinkou je možnost kontrolního výpisu posledních průchodů dané osoby. Tato funkce
slouží zaměstnancům ke kontrole, jestli si správně čipují a nadřízeným pracovníkům pro ověření
vlastníka čipu a správnosti označování průchodů a jejich komentářů. Pro lepší orientaci jsou příchodové
záznamy označené zelenou barvou a odchodové červenou.

Poslední průchody osoby