Novinky v terminálu iTouch v roce 2019 - namátkové kontroly, přítomnost

V roce 2019 Vám přinášíme vylepšení a novinky v Dotykovém terminálu iTouch. Terminál nyní dokáže zobrazovat přítomnost osob. Tato přítomnost je přenášena přímo ze software a zobrazována na displeji uprostřed v horní části terminálu. Další novinkou je generování okna pro jakékoliv náhodné kontroly, které mohou ve Vaší organizaci probíhat (např. ve vrátnici, u vchodu).

V roce 2019 Vám přinášíme vylepšení a novinky v Dotykovém terminálu iTouch. Terminál nyní dokáže zobrazovat přítomnost osob. Tato přítomnost je přenášena přímo ze software a zobrazována na displeji uprostřed v horní části terminálu. Další novinkou je generování okna pro jakékoliv náhodné kontroly, které mohou ve Vaší organizaci probíhat (např. ve vrátnici, u vchodu).

Při namátkových kontrolách prochází jednotlivé osoby terminálem a označují si docházku. Při těchto průchodech dochází k náhodnému generování obrazovky na displeji vyžadující provedení kontroly a její potvrzení pověřeným pracovníkem. Po kontrole se zaznamená výsledek na displeji terminálu výběrem z dvou možností (pozitivní či negativní výsledek) a potvrdí potvrzovacím čipem. Po té obrazovka zmizí a informace o provedení kontroly se zaznamená do docházky.
V software lze ovlivnit prostřednictvím přístupové skupiny jakým skupinám osob se budou tyto kontroly provádět a také jaká má být jejich četnost.


Ukázka zobrazení přítomnosti na terminálu

-  počet přítomných osob na základě průchodů označených přes
terminál, dle vybraného směru průchodu.

 

Zobrazení přítomnosti na terminálu

 


Ukázka zobrazení okna pro náhodné kontroly

negativní kontrola           

 

pozitivní kontrola