Přístupový systém pro bezpečný provoz plošiny pro vozíčkáře

Při instalacích přístupových systémů v budovách někdy řešíme nastavení přístupu do různorodých prostor, ale také ke specifickým zařízením. 
Jedním takovým zařízením bylo na nedávné instalaci v prostorách gymnázia řešení oprávnění k přivolání plošiny pro vozíčkáře.
Z bezpečnostních důvodů bylo nutné zajistit, aby k ovládání plošiny v prostorách školy měli přístup pouze oprávněné osoby - tedy vozíčkáři
a jen tyto osoby dokázali plošinu přivolat.

Při instalacích přístupových systémů v budovách někdy řešíme nastavení přístupu do různorodých prostor, ale také ke specifickým zařízením. 
Jedním takovým zařízením bylo na nedávné instalaci v prostorách gymnázia řešení oprávnění k přivolání plošiny pro vozíčkáře.
Z bezpečnostních důvodů bylo nutné zajistit, aby k ovládání plošiny v prostorách školy měli přístup pouze oprávněné osoby - tedy vozíčkáři
a jen tyto osoby dokázali plošinu přivolat.

Instalovali jsme tedy k ovladači naše čtečky a s ovladačem je propojili. Každý vozíčkář dostal svůj čip a v software svoje vlastní oprávnění 
k zpřístupnění přivolání plošiny. Zajistil se tak chod plošiny jen ve chvílích, kdy je plošina opravdu nutná. Pokud přiloží čip jakákoliv jiná osoba, která oprávnění nemá, ke spuštění plošiny nedochází, je zajištěno bezpečí studentů a všech osob pohybujících se v blízkosti plošiny. 

                                       Přístup k ovládání plošiny pro vozíčkáře

 

                                                        Plošina pro vozíčkáře a čtečka pro přístup