Čipy

Identifikační média

Identifikační média slouží k jednoznačné identifikaci osob nebo vozidel v identifikačních systémech, jako jsou docházkové systémy, přístupové systémy, stravovací systémy atd. Existuje celá řada různých typů a proto není tento přehled v žádném případně kompletní.

Nabízíme následující druhy identifikačních médií:

Bezkontaktní klíčenky

Bezkontaktní klíčenka „Kapka“ je moderní identifikační médium vyvinuté na základě dlouhodobých zkušeností. Vyznačuje se malými rozměry a vysokou odolností.

Karty a kontaktní čipy

Nabízíme bezkontaktní čipové karty, klasické kontaktní karty s magnetickým kódem nebo karty s čárovým kódem pro optické čtečky. Dále vyrábíme kontaktní čipy Dallas.

Mezinárodní průkazy ISIC a ITIC

Všechny karty ISIC/ITIC vydané od roku 2018 jsou vybaveny oběma hlavními čipy (EM4102 + MIFARE). Máme ještě několik systémů na čárový kód, případně systémů
s duálními čtečkami, ale všechny bezkontaktní systémy dodané společností Z-WARE s.r.o. do škol a školních jídelen jsou plně kompatibilní s kartami ISIC/ITIC.

Systém ani čtečky není nutné v žádném případě kvůli přechodu na karty ISIC/ITIC měnit.