Karty a kontaktní čipy

Kromě bezkontaktních klíčenek nabízíme pro účely automatické identifikace také bezkontaktní karty, optické a magnetické karty a čipy Dallas.

Bezkontaktní karty

Ve srovnání s bezkontaktními klíčenkami jsou identifikační karty více mechanicky poškoditelné nevhodným zacházením ze strany zaměstnanců nebo strávníků, tj. záměrné ohýbání nebo nevhodné nošení v místech, kde dochází k mechanickému poškozování (např. zadní kapsa kalhot). Výhodou bezkontaktních karet proti klíčenkám je jejich větší dosah.

Rozměr karty je: 86 x 54 mm.

Karty a kontaktní čipy_01

Karty dodáváme

  • Čisté bez potisku – Karta je bílá či šedá. Používá se tam, kde uživatel nepožaduje označení karet logem nebo personifikaci.
  • S potiskem přímo na kartu – Potisk se provádí přímo na kartu. Pokud je na kartě personifikace (jméno, fotografie, atd.) je nutno při odchodu vlastníka karty z organizace tuto vyřadit a tuto nejde přiřadit jiné osobě.
  • S 3M štítkem – Potisk se provádí na 3M štítek. V tomto případě při odchodu vlastníka karty stačí pouze odlepit tento štítek a pro nového vlastníka karty opět nalepit nový s personifikací.

Pro větší odolnost karet proti mechanickému poškození je vhodné používat tvrdé plastové obaly.

Karty s čárovým nebo magnetickým kódem

Oba typy těchto identifikačních médií se již v identifikačních systémech moc nepoužívají.

Jejich větší využití je nyní spíše v různých identifikačních klubových a věrnostních akcích.

Karty s čárovým kódem

Čipy Dallas

Jedná se o kontaktní médium.

V dnešní době je opět již překonáno lepšími vlastnostmi bezkontaktních klíčenek.

Čipy Dallas