Nový docházkový terminál LITE 2020

V tomto roce jsme pro Vás vyvinuli nový docházkový terminál LITE. Ten je naší jednodušší variantou dotykového terminálu iTouch a stejně jako on také slouží pro označování docházky zaměstnanců. Používá se v méně vytížených provozech s menším počtem osob, kde postačí jednoduché označování příchodů a odchodů zaměstnanců, není vyžadována zpětná kontrola na displeji v podobě jména, bilance, atd. a stačí pouze omezený počet speciálních kont přerušení pracovní doby.


V tomto roce jsme pro Vás vyvinuli nový docházkový terminál LITE. Ten je naší jednodušší variantou dotykového terminálu iTouch a stejně jako on také slouží pro označování docházky zaměstnanců. Používá se v méně vytížených provozech s menším počtem osob, kde postačí jednoduché označování příchodů a odchodů zaměstnanců, není vyžadována zpětná kontrola na displeji v podobě jména, bilance, atd. a stačí pouze omezený počet speciálních kont přerušení pracovní doby.

Pro zvýšení přehlednosti a jednoduchosti obsluhy je terminál vybaven tlačítky se symbolem dveří a blikajícími nápisy v zelené (PŘÍCHOD) červené (ODCHOD) barvě, které pracovníkům umožňují volbu směru průchodu a také je informují, v jakém stavu je terminál aktuálně překlopen.

Čipování je tedy velmi jednoduché, po optické kontrole nastavení na požadovaný směr stačí pouze k terminálu přiložit čip nebo kartu a docházka je zaznamenána. Jelikož terminál nemá displej, je tato akce potvrzena pomocí barevné RGB LED diody a její blikání doprovází zvukový signál.

Tento terminál také obsahuje 4 základní konta přerušení pracovní doby, jako jsou: dovolená, lékař, pochůzka, oběd, která provedou příslušný  záznam v programu.

Docházka M.S.O.  Volba konta probíhá pomocí tlačítka s názvem konta, zvolené konto  je označeno rozsvícením modré barvy příslušného tlačítka. Tato konta je možné před vlastní instalací systému upravit dle vašich požadavků vytvořením speciální masky s Vašimi popisy.

                        Docházkový terminál LITE