Docházkový dotykový terminál iTouch

 

Docházkový terminál iTouch je naším nejnovějším zařízením v oblasti docházkové techniky.
Funkcemi vychází z ethernetového terminálu iREX, ale vzhled i vnitřní hardware je zcela přepracován.
Hlavním rozdílem je změna displeje a s ní i nahrazení stávající tlačítkové klávesnice variabilní,
zobrazovanou na displeji. Pro dobrou čitelnost a přehlednost je použit velký barevný 7“ displej .
Dotyková vrstva displeje je kapacitního typu a zvládá až 10 současných dotyků. Přední část je chráněná
pevným kaleným sklem, velmi odolným proti poškrábání.

Velkou výhodou klávesnice zobrazované na displeji je variabilnost použitých docházkových kont, popisu
a funkcí jednotlivých tlačítek
. Je také možné se domluvit na zakázkovém vzhledu displeje, umístění loga,
firemních barvách, atd. Pro zvýšení přehlednosti a jednoduchosti obsluhy bylo také zvoleno proměnné
(červené a zelené) pozadí, které svou barvou již na dálku pracovníky upozorňuje, jestli je terminál překlopen
do režimu příchod či odchod.

Novinky v terminálu 2019
Kamera na docházkovém terminálu 

i-Touch příchod

 

I-Touch odchod

 

Vlastní hardware terminálu obsahuje čtyř jádrový procesor a 1 GB RAM a má tedy velkou výkonovou
rezervu pro pozdější aktualizace softwaru a integrace nových funkcí. Pro ukládání dat a vlastní
operační systém zařízení obsahuje paměť typu FLASH, a to v základu 16 GB s možným rozšířením až
na 128 GB. Samozřejmostí je také integrované ethernetové rozhraní pro připojení terminálu do PC
sítě. Jako operační systém slouží LINUX, takže je možné se pomocí vzdálené správy připojit přímo na
jednotku a provést na něm Vámi definované uživatelské změny dle Vašich požadavků nebo potřeb.

Docházkový terminál iTouch může volitelně obsahovat integrované bezdrátové technologie, a to
jak WiFi tak Bluetooth. WiFi se využívá k připojení terminálu do počítačové sítě všude tam, kde to
není možné provést metalickým kabelem a Bluetooth může sloužit k bezdrátovému připojení čtečky
u blízkých dveří či jiných senzorů a zařízení.

Novinkou terminálu iTouch je také možnost provozovat docházkový databázový server přímo na
terminálu, což je dobrá volba pro menší organizace, které nevlastní žádný server či PC, na kterých
by tato data mohla být uložena. K vlastní práci s docházkovým programem pak tedy stačí například
obyčejný notebook, který se po síti připojuje do databází v terminálu. Terminál bývá většinou napájen
záložním zdrojem, takže je jeho funkčnost, a tím i databáze zajištěna i několik hodin po výpadku
elektrické sítě 230 V.

Docházkový terminál iTouch slouží primárně k označování docházky zaměstnanců, ale zároveň
obsahuje i další zajímavé funkce. K terminálu se připojují různé druhy čtecích zařízení, ale nejčastěji
je využívána integrovaná bezkontaktní čtečka čipových karet a klíčenek. Terminál lze také využít
k přímému otevírání dveří, odblokování turniketů nebo jiných podobných zařízení. Za zmínku také
stojí možné propojení s EZS, které přináší například: zalarmování budovy přímo z docházkového
terminálu, odblokování alarmu osobním pinem přímo na klávesnici terminálu, návaznost přístupů
na stav alarmu. Terminál pracuje v plně on-line režimu a buď je ovládán řídícím skriptem na PC (server,
linuxová stanice, NAS zařízení) nebo jak již bylo popsáno výše, řídí sám sebe a databáze je potom
uložena přímo v něm. Terminál také obsahuje průmyslovou sběrnici RS485, na kterou lze připojit
až 16 dalších zařízení. Převážně to bývají další přístupové dveře, hlídání neoprávněných průchodů,
hlídání trvalého otevření dveří, atd.

 

Hlavní rysy docházkového terminálu iTouch:

• Přehledný, barevný 7“ dotykový kapacitní display s rozlišením 800 x 480 bodů.

• Plně uživatelsky definovatelná (včetně změny ikonek a textů pod nimi) šestnácti tlačítková
klávesnice pro volbu docházkových kont. Nepotřebná tlačítka je možné v případě potřeby skrýt.

• Jednoduché automatické přepínání příchodů a odchodů podle směn a času, což výrazně zrychlí
průchodnost.

• Rozlišení aktuálního překlopení terminálu (příchod a odchod) změnou barvy celého pozadí,
zelená značí příchod a červená odchod.

• Terminál obsahuje volitelné detailní zobrazení výkazu osoby s plně definovatelnými konty.
Například zbývající nárok na dovolenou, vyčíslení přesčasů, lékaře, práce o víkendu, atd.

• Možnost zasílání přehledných zpráv pro jednotlivé osoby od jejich nadřízených. Zpráva je
zobrazena v okamžiku označení průchodu. Například: „Kontaktuj vedoucího ohledně nové
zakázky“, „Zavolej ihned panu Novákovi“, atd. Tyto zprávy mohou mít také globální charakter a
pak se zobrazují všem pracovníkům, například: „Porada začíná v 15:00“, „Zítra nepůjde do 12:00
elektřina“, atd.

• Terminál může volitelně obsahovat rozhraní WiFi pro jeho bezdrátové připojení do PC sítě.

Docházkový terminál jako řídící jednotka:

Docházkový terminál může současně plnit funkci přístupové řídící jednotky. Rozhraní pro připojení
dvou čteček a dvou relé je přímo integrováno, pokud je třeba ovládat dveří více, lze terminál doplnit
rozšiřujícími komunikačními prvky VOS. Ovládány nemusí být vždy jen dveře, terminál se využívá
i ke sběru dat z dveřních snímačů nebo infračervených závor pro hlídání neoprávněného otevření
či podepření dveří.

Nově realizovaná vylepšení a nové funkce terminálu iTouch:

Výkaz

Nově jsme realizovali rozšíření zobrazení údajů ve výkazu na dotykovém terminálu iTouch. Ve
výkazu uvidí nyní čipující osoba podrobnější informace o výsledcích své docházky. Zobrazovat
je možné například zbývající dovolenou, v daný měsíc proběhlé nemoci, OČR, dovolenou, lékaře,
náhradní volna, případně odměny za pracovní pohotovosti apod. Ve výkazu lze zobrazit až 8 řádků.
Ve sloupcích pak můžete vidět u jednotlivých výsledků hodiny, dny, období od-do nebo částku.
Nastavení zobrazovaných hodnot je součástí software Docházka.

Pomocí tohoto výkazu umístěném přímo v terminálu budou mít Vaši zaměstnanci pravidelný
přehled o stavu své docházky a mohou si kdykoliv potřebné informace velmi jednoduše prohlédnout.
 

                             výkaz na terminálu

Informační zpráva

Další novinkou je zvýšený počet zobrazovaných znaků u informační zprávy pro jednotlivé osoby. Tato zpráva se zobrazí zaměstnanci
v okamžiku, kdy si na terminálu označí průchod. V docházkovém SW lze nastavit jak datumovou, tak
časovou platnost každé jednotlivé zprávy.

Ukázka zobrazení zprávy na terminálu: 

zpráva na terminálu

Komunikace se zabezpečovacím systémem

Nová verze terminálu iTouch také dovede komunikovat s elektronickým zabezpečovacím systémem.
Komunikace může být buď jednosměrná (na displeji terminálu se zobrazuje aktuální stav jednotlivých
zón, jestli jsou zakódované nebo ne) nebo obousměrná. V druhém případě může docházkový terminál
přímo ovládat zakódování místností podle aktuální přítomnosti osob na pracovišti.

Jednosměrné propojení s EZS:                           Obousměrné propojení s EZS:

   kodování zonykódovací tabulka

Na obrázcích výše je vidět obě varianty propojení s alarmem. První (zelený) je výřez z hlavní
obrazovky docházkového terminálu, kde je informativně textem a ikonkou zobrazen aktuální stav
zón, druhý (červený) ukazuje přímé ovládání EZS systému z docházkového terminálu. Je zde vidět k
jakým změnám při čipnutí dané osoby vlastně došlo.

Kontrolní výpis posledních průchodů dané osoby

Poslední novinkou je možnost kontrolního výpisu posledních průchodů dané osoby. Tato funkce
slouží zaměstnancům ke kontrole, jestli si správně čipují a nadřízeným pracovníkům pro ověření
vlastníka čipu a správnosti označování průchodů a jejich komentářů. Pro lepší orientaci jsou příchodové
záznamy označené zelenou barvou a odchodové červenou.

     Poslední průchody osoby

 

Nová verze terminálu iTouch 2019

terminál může zobrazovat počet přítomných osob na základě průchodů označených přes
terminál, dle vybraného směru průchodu.
 

    přítomnost

 

Dále je terminál možné nakonfigurovat pro provádění náhodných kontrol - dochází pak
k namátkovému generování obrazovky na displeji vyžadující provedení kontroly a její potvrzení
pověřeným pracovníkem. Po kontrole se zaznamená výsledek na displeji terminálu výběrem z dvou
možností (pozitivní či negativní výsledek) a potvrdí potvrzovacím čipem. Po té obrazovka zmizí a
informace o provedení kontroly se zaznamená do docházky. V software lze ovlivnit prostřednictvím
přístupové skupiny jakým skupinám osob se budou tyto kontroly provádět a také jaká má být jejich
četnost.
 

     Pozitivní kontrola   

 

     Negativní kontrola

Kamera na docházkovém terminálu

verze docházkového terminálu se zabudovanou kamerou, která snímá osobu při zaznamenávání průchodu na terminálu. Docházkový terminál zachycený obraz uloží a odešle do databáze docházky, kde se jednotlivé fotografie ukládají přímo u konkrétních průchodů a lze je jednoduše zobrazit. Snadno takto zkontrolujete, zda docházkový průchod skutečně označil zaměstnanec, kterému přidělený čip náleží. 

Kamera na docházkovém terminálu

 

Technické specifikace docházkového terminálu iTouch

• Rozměry výška: 240 mm, šířka: 200 mm, hloubka: 100 mm

• Barevný 7“ dotykový kapacitní display s rozlišením 800 x 480 bodů.

• Čtyř jádrový procesor s 1 GB RAM a 16-128 GB FLASH.

• Terminál může volitelně obsahovat rozhraní WiFi pro jeho bezdrátové připojení do PC sítě.

• Terminál může být po dohodě a součinnosti s dodavatelem elektronického zabezpečovacího
systému s tímto propojen. Poté je možné na něm zobrazovat aktuální stav zakódování jednotlivých
okruhů a také přímo provádět kódovaní nebo odkódování podle zjištění, jestli je odchozí osoba
poslední nebo první příchozí.

• Napájení 12 V, 500 mA – 800 mA (podle provedení čtecího zařízení a způsobu komunikace).

• Rozsah pracovních teplot – podle provedení od –20° do 50° C.

• Vnitřní hodiny jsou automaticky synchronizovány s řídícím PC, který si může přesný čas brát
přímo s internetu. Taktéž lze nastavit, že si terminál bere čas sám přímo z internetu.

• Volitelné WiFi rozhraní.

Nově jsme do všech našich terminálů a řídících jednotek doplnili možnost napájení přes ethernet a to i ve variantě aktivního POE (napětí až 57V, IEEE 802.3af, včetně staršího IEEE 802.3at). Odpadá tím tedy problém s úbytkem napájení na dlouhých datových linkách při používání 12V úrovní a to hlavně u výdejních terminálů, které mají díky hlasovým modulům větší špičkovou spotřebu. V případě zálohování napájení POE switchů v serverovnách je tím zároveň řešeno i zálohování našich zařízení.

 

Ke stažení