Stormware - PAMICA

 

Propojení se systémem PAMICA od společnosti STORMWARE s.r.o.  

Pro usnadnění zpracování Vašich mezd, Vám přinášíme funkční propojení našeho systému Docházka M.S.O.  se systémem PAMICA.

Proč zavést náš docházkový systém? 

Docházkové systémy Z-ware provozujeme již přes 20 let a stejnou dobu je vyvíjen a vylepšován náš software. 

Naše docházkové terminály jsou české výroby a jeden terminál umožňuje ovládat až 16 dveří, tudíž zároveň s docházkou je možné vyřešit i přístupy do budov, dveří, přístupy přes turnikety apod. 

Elektronická evidence docházky Vám umožní: 

 • průběžný přehled o docházce Vašich zaměstnanců
 • sledování bilance jejich odpracovaných hodin
 • jednoduché zpracování měsíčních výkazů
 • volitelné nastavení výsledků docházky (např. výpočet nároků na stravenky, sledování nároků na dovolenou, příplatky a další)
 • možné stanovení pracovních rozvrhů nebo využití plánování směn 
 • neomezené množství modelů pracovní doby
 • automatické dopočítávání lékařů, pochůzek a to dle Vámi zvoleného nastavení
 • zaměstnanci si mohou svoji docházku sledovat prostřednictvím webového rozhraní nebo využít zobrazení na výkazu na terminálu
 • všechny výsledky docházky je možné nastavit pro export do mzdového systému PAMICA, kde díky tomu mzdy zpracujete o poznání rychleji a pohodlněji. 
 • evidence návštěv
 • schvalování žádostí ( o dovolenou, lékaře a další nepřítomnosti, které je možné si volitelně nastavit) + upozornění na žádosti e-mailem
 • možnost návrhů vlastních uživatelských sestav
 • exporty do excelu, PDF apod. 

S nastavením exportovaných výsledků docházky Vám v našem software Docházka M.S.O. rádi pomůžeme. 

Jak funguje propojení se systémem PAMICA?

 • propojení funguje na principu vytvořeného exportního souboru ve formátu XML, který pak velmi snadno naimportujete do mzdového systému PAMICA. 

 • exportují se vždy výsledky docházky, které je možné si nakonfigurovat.  Exportovat tedy můžete jednak složky nepřítomnosti, ale také různé příplatky, které se vypočítávají na základě označených záznamů zaměstnance (práce v noci, práce v sobotu a v neděli, práce ve svátek, práce přesčas a další) 

 • k propojení obou systémů je nutný jednoznačný identifikátor zaměstnance. Tím je v tomto případě číslo pracovního poměru v Pamice, které jednoduše vyplníte v našem software u karty osoby a u jednotlivých výsledků docházky jsou pak identifikátorem mzdové kódy. 

Cena řešení? 

 •  cena propojení  5000 až 15 000, - Kč v závislosti na složitosti a nárocích na nastavení exportovaných výsledků. 

Co ještě vše může patřit k docházkovému systému? 

 • přístupy do dveří, bran, přes turnikety, biometrická identifikace - terminál se čtečkou pro otisky prstů 
 • čtečky k přístupům jsou vlastní výroby v novém designu
 • školení uživatelů systému
 • webové rozhraní docházky pro jednotlivé zaměstnance
 • možnost nastavení vlastních docházkových kont na terminálu - např. školení, soukromé přerušení pracovní doby a další. 
 • zobrazení zpráv na terminálu odesílaných ze software (např. porada dnes v 9:00) 

Docházkové terminály iTouch 

Docházkový terminál iTouch

 

Docházkový terminál iTouch

Výrobcem ekonomického systému PAMICA je společnost STORMWARE s.r.o.

 

Řešení spolupracující se systémem PAMICA
www.pamica.cz www.pohodaplus.cz