Dálkové ovladače

Ovládání závory pomocí čipů

Tato varianta umožňuje ovládání závory pomocí čipové klíčenky. Před závorou by na straně řidiče byl umístěn sloupek s bezkontaktní čtečkou, ke kterému by se přikládaly bezkontaktní čipy, které používáte u docházkového terminálu. Tato varianta taktéž umožňuje nastavení přístupových oprávnění, časových zón, a taktéž autorizované zaznamenávání otevření závory. Při výjezdu může být závora automaticky otevírána indukční smyčkou, umístěnou v silnici nebo by tam také mohla být odjezdová čtečka na sloupku.

Neautorizované ovládání závory pomocí dálkového ovladače

Tato varianta umožňuje ovládání závory pomocí dálkových ovladačů přímo z projíždějícího automobilu. Tento průjezd však nebude nikde zaznamenám, a ani není možné nastavení žádných přístupových oprávnění. Ten, kdo dostane dálkový ovladač, bude si s ním moci závoru otevřít. Výhoda této jednoduché varianty je především v její nízké ceně. Dálkové ovladače lze průběžně dle Vašich požadavků kdykoliv dokoupit.

Autorizované ovládání závory pomocí inteligentního dálkového ovladače

Tato varianta umožňuje ovládání závory pomocí dálkových ovladačů přímo z projíždějícího automobilu. Tento průjezd bude zaznamenán v docházkovém programu, a taktéž tam lze nastavit různé oprávnění a časové zóny pro jednotlivé dálkové ovladače. To znamená, že např. jeden ovladač bude otvírat 24 hodin denně, další pouze v pracovní dobu, další pouze v pracovní dny, atd. Toto nastavení by probíhalo komfortně přímo v docházkovém programu. Taktéž veškeré otevírání závory bude zaznamenáno.