Řídící jednotka VOS-Control

Řídící jednotka VOS-Control slouží pro ovládání dveřních komunikačních prvků, VOS. Tyto VOS prvky slouží ke snímání dat z externích čteček, ovládá elektromagnetické zámky, sirény, atd. Řízení probíhá primárně po průmyslové sběrnici RS485 při použití více prvků a velké vzdálenosti (až 1200m). Vlastní hardware obsahuje čtyřjádrový procesor a 1GB RAM a má tedy velkou výkonovou rezervu pro pozdější aktualizace softwaru a integrace nových funkcí. Pro ukládání dat a vlastní operační systém zařízení obsahuje paměť typu FLASH, a to v základu 16GB s možným rozšířením až na 128GB. Samozřejmostí je také integrované ethernetové rozhraní pro připojení terminálu do PC sítě.Jako operační systém slouží LINUX.
Řídící jednotka může volitelně obsahovat integrované bezdrátové technologie, a to jak WiFi, tak Bluetooth. WiFi se využívá k připojení terminálu do počítačové sítě všude tam, kde to není možné provést metalickým kabelem a Bluetooth může sloužit k bezdrátovému připojení čtečky u blízkých dveří či jiných senzorů a zařízení.
Řídící jednotka má možnost provozovat přístupový databázový server přímo v jednotce, což je vhodná volba pro menší organizace, které nevlastní žádný server či PC, na kterých by tato data mohla být uložena. K vlastní práci s přístupovým programem pak tedy stačí například obyčejný notebook, který se po síti připojuje do databází v terminálu. Terminál bývá napájen záložním zdrojem, takže je jeho funkčnost, a tím i dostupnost databáze, zajištěna i několik hodin po výpadku elektrické sítě 230V.
Řídící jednotku lze pomocí komunikačních prvků VOS využít k otevírání dveří, odblokování turniketů nebo jiných podobných zařízení. Za zmínku také stojí možné propojení s EZS. Jednotka pracuje v plně on-line režimu a buď je ovládána řídícím skriptem na PC (server, linuxová stanice, NAS zařízení) nebo, jak již bylo popsáno výše, řídí sama sebe a databáze je potom uložena přímo v ní. 
 Zařízení iTouch si sami vyrábíme a programujeme, takže je možné dle požadavků zákazníka doplnit případné speciální funkce či integrovat ovládání nového externího zařízení.

Hlavní rysy řídící jednotky VOS-Control:

  • Ovládání až 16 různých zařízení a 32 externích čteček (dveře, turnikety, vrata, závory, magnetické snímače, infrazávory, LED hodiny, atd.) pomocí komunikačních prvků VOS.
  • Čtyř jádrový procesor s 1GB RAM a 16-128 GB FLASH.
  • Jednotka může volitelně obsahovat rozhraní WiFi pro jeho bezdrátové připojení do PC sítě.
  • Napájení 12V, 200 mA – 250 mA.
  • Rozsah pracovních teplot – podle provedení od  –20° do 50°C.
  • Vnitřní hodiny jsou automaticky synchronizovány s řídícím PC, který si může přesný čas brát přímo s internetu. Taktéž lze nastavit, že si terminál bere čas sám přímo z internetu.
    Řídící jednotka VOS-Control_01

 

Ke stažení
Příloha Size
Řídící jednotka VOS-Control 673.05 KB