Mobilní aplikace iREX

Mobilní aplikace iREX slouží jako vhodný doplněk našeho docházkového systému všude tam, kde se zaměstnanci nemohou fyzicky dostat ke klasickému terminálu ve firmě. Toto je vhodné řešení například pro obchodníky, servisní techniky, montážní dělníky a ostatní pracovníky, kteří se často pohybují pracovně mimo firmu. Aplikace má podobný vzhled jako docházkový terminál iREX, aby bylo pro pracovníky její ovládání co nejjednodušší. Program momentálně podporuje zařízení (mobil nebo tablet) s operačním systémem Android.

Popis funkce:

Po spuštění se na mobilním displeji objeví program s grafickým zobrazením docházkového terminálu. Zaměstnanec si tlačítky navolí směr průchodu (příchod nebo odchod) a jeho typ (dovolená, lékař, nemoc, oběd, atd.) Vlastní zaznamenání průchodu proběhne tlačítkem „Zaznamenání průchodu“. Jako jedinečná identifikace zaměstnance se klidně může používat jeho kód čipu či jakékoli jiné číslo. Aplikace je online a vyžaduje mít v zařízení aktivní internetové připojení, a to buď mobilní nebo WiFi. Program funguje jako doplněk klasického terminálu, takže je klidně možné si v ní ráno označit odjezd na služební cestu a její ukončení může proběhnout na pevném terminálu ve firmě. Lze tedy průchody libovolně kombinovat.

Zajímavou funkcí aplikace je vzdálené otevírání dveří. Tato možnost se využívá hlavně v případě vjezdových bran, závor, ale může být aplikována i na obyčejné dveře. Ovládání potom probíhá jedním nebo více definovatelnými tlačítky. Po jeho stisku dojde k otevření daných dveří, takže například pokud se zaměstnanec blíží k vjezdové bráně do firmy, může si jí takto otevřít přímo z automobilu. Na toto otevření se vztahují plná oprávnění jako kdyby bylo vytvořené čipem. To znamená, že program prvně zkontroluje, jestli daná osoba má v tuto chvíli oprávnění dveře otevřít a pak teprve dojde k jejich odblokování.

Mobilní aplikace se stále vyvíjí, momentálně připravujeme zajímavou funkci, kdy bude zároveň s pořízením průchodu na server odeslána informace o aktuální pozici zařízení. V docházkovém programu bude tedy u každého „mobilního“ průchodu možné zkontrolovat na mapě, že byl pořízen v místě, kde se měl zaměstnanec v danou dobu pohybovat.

Ke stažení
Příloha Size
Mobilní aplikace 328.53 KB