BonAp Sklad

Obecné vlastnosti

 • komplexní systém evidence skladového hospodářství (příjemky, výdejky, převodky, žádanky, faktury, jídelníček, uzávěrky, inventarizace)
 • možnost vedení několika skladů (např. potraviny, čistící potřeby, kancelářské potřeby…)
 • výběr jídel z předvolených norem, možnost zadávání vlastních norem
 • vyhodnocení spotřebního koše za vybrané období
 • aplikace typu Client-Server na bázi SQL
 • součást SW sady BonAp, vazba i na JIW Jídelnu pro Windows

Nároky na PC

 • 32-bitová aplikace pracující i v 64-bitovém prostředí
 • podporované operační systémy jsou Windows 2000 a vyšší
 • minimální konfigurace: CPU 1, 1,6GHz, 1GB RAM
 • laserová nebo inkoustová tiskárna v případě tisku výstupů

Použití programu

 • aplikace BonAp-Sklad lze provozovat jak na lokálním PC s nainstalovaným serverem SQL, tak i na několika PC spojených v síti
 • nastavení uživatelských práv a přístupu k funkcím zajišťují vyšší bezpečnost při práci více uživatelů
 • program je koncipován zejména pro školní stravování, ale je možné ho využívat i v jiných provozech, např. podnikové stravování, penziony pro důchodce, atd.…
 • běžně se používá i v kombinaci s programem JIW - Jídelna pro Windows a BonAp Stravné, které jsou v současné době rozšířená po celé ČR
 • program je možné používat i samostatně, při ručním vyplnění počtů stravy
 • jedna z velikých výhod SW je rychlost výpočtu a zpracování požadovaných údajů

Sklad

 • evidence skladových karet
 • hlídání aktuálních zásob
 • zaznamenávání pohybů na kartě
 • zadávání atributů pro správný výpočet spotřebního koše
 • nastavení umístění a druhu potraviny
 • nastavení alergenů

Příjemky, výdejky, převodky

 • velice jednoduché a rychlé vytváření těchto dokladů
 • doklady mají veškeré potřebné náležitosti

BonAp Sklad_01

Evidence Faktur

 • evidence s DPH i bez DPH
 • seznam dodavatelů
 • jednoduchá evidence přijatých faktur
 • spárování dodacích listů k faktuře
 • nevyfakturované dodávky
 • evidence zaplacených a nezaplacených faktur
 • příkaz k úhradě faktury v papírové podobě
 • seznam faktur podle dodavatelů
 • seznam příjemek od jednoho dodavatele

Jídelníček

 • jídelníček podle přednastavených šablon
 • propojení počtů ze SW JIW - Jídelna pro Windows a BonAp Stravné
 • možnost až osmi receptur na jeden chod
 • automatická skladba textu podle názvu receptur
 • úpravy textu a tisk jídelníčku
 • export jídelníčku do HTML, TXT, CSV
 • alergeny po složkách receptur

Normování - Žádanky a receptury

 • rozdělení receptur do skupin
 • možnost úprav receptur a doplnění vlastních skupin a receptur
 • navázání na skladové karty
 • váhy jsou rozděleny u každé položky receptury až na 10 různých v návaznosti na střediska
 • možnost záznamu technologického postupu + tisk receptur
 • pomocí jídelníčku a norem se vytvoří žádanka
 • je možné ji upravovat - jak celkovou položku, tak i podrobně po chodech, střediscích atd.
 • tisková sestava pro kuchařky podle receptur nebo chodů
 • automatické rozdělení na více výdejek podle středisek

Spotřební koš

 • automatický výpočet spotřebního koše podle výdejek
 • možnost rozdělení na obědové a celodenní
 • možnost výpočtu spotř. koše pro kategorie
 • přehledné zařazení skladových karet
 • tisková sestava přehledu za měsíc s procentuálním výsledkem plnění

BonAp Sklad_02

Uzávěrka a Inventura

 • uzávěrka skladu za období
 • kontrola zásob a případných chyb v evidenci
 • inventurní soupis skladových zásob ke dni
 • možnost uzamčení období po uzávěrce

Zpracování alergenů

 • po nastavení alergenů na kartě se tyto při používání normování automaticky zobrazují v jídelníčku
 • alergeny je možno vybírat do jídelníčku i ručně volbou „A“
 • na tisku jídelníčku je možno zobrazit obsažené alergeny
Ke stažení
Příloha Size
BonAp - modul Sklad 316.78 KB