Internetové objednávky

 

Web iCanteen

Obecné vlastnosti

 • samostatně dodávaný, ale plně integrovaný modul
 • aplikace typu Klient-Server na bázi SQL
 • umožňuje strávníkům objednávat jídlo pomocí internetu
 • součást SW sady BonAp
 • komunikuje s on-line i off-line verzí

Nároky na PC

 • 32-bitová aplikace pracující i v 64-bitovém prostředí
 • podporované operační systémy jsou Windows XP a vyšší
 • minimální konfigurace: CPU 1,6GHz, 1GB RAM
 • doporučená rychlost připojení k internetu 512 kbit/s
 • povolení odchozí komunikace na portu 3306

Použití programu

 • do programu se dostanete přes běžný internetový prohlížeč
 • přihlášení se uskutečňuje pomocí jména a hesla
 • jednoduchá ovladatelnost (stejná jako na objednávkovém boxu s jedinou výjimkou, že místo dotykové obrazovky používáte myš nebo klávesnici)

Přehled funkcí

 • rychlé a jednoduché objednávání a odhlašování stravy za pomoci internetu
 • strávník si sám může hlídat platby, kredit a svoje objednávky
 • přehledy vyzvednuté a nevyzvednuté stravy
 • u on-line verze možnost využití burzy jídel
 • při vytvoření objednávky automatický on-line přepočet konta strávníka
 • fotky jídel u verzí on-line
 • hodnocení jídel
 • historie objednávek a logování
 • alergeny v jídelníčku
 • možnost nastavení a zobrazování alergenů u strávníka
 • plná podpora síťového provoz
 • zobrazení jídelníčku po dnech či na měsíc

Po přihlášení do systému iCanteen uvidíte:

 • v pravé části okna měsíční přehled, který pomocí barvy zvýrazňuje dny, na které je vytvořen jídelníček
 • dny, na které má strávník jídlo objednáno, jsou v kalendáři vyznačeny modrou barvou
 • jiný požadovaný den se zvolí přímo stiskem na den v kalendáři, zobrazí se seznam jídel, které si strávník může objednat ve zvolené výdejně
 • pokud má strávník dostatečné nebo volné konto strávníka a pokud u jídla nevypršel limit objednávky a není vyčerpán počet jídel k objednání, může si jídlo objednat, popřípadě zrušit klepnutím myši.
 • Burza funguje na principu výměny jídel mezi strávníky. Pokud strávník zjistí, že si nemůže odhlásit jídlo, které již má objednané, protože vypršel časový limit povolující zrušení objednávky, stačí stisknout tlačítko „Do burzy“ a toto jídlo nabídne v rámci burzy jiným strávníkům. Pokud strávníci zjistí, že chtějí jídlo a již si ho nemůžou objednat z důvodu vypršení časového limitu, stačí použít tlačítko „Přidat 1 kus z burzy“.
 • Volba Platby zobrazí platby došlé v uplynulém období na konto strávníka.
 • Volba Objednávky zobrazí informace o již objednaných jídlech.
 • Volba Historie zobrazí informace o již odebraných jídlech.

Obrázky jídel

Pokud si přejete zobrazovat strávníkům fotografie s jídly, je nutno toto provádět přes normování a receptury v programu BonAp sklad.

Internetové objednávky_02

Alergeny

Alergeny se zobrazují přímo v jídelníčku. Lze je zobrazovat i po jednotlivých složkách daného menu. Dále se dá přímo v nastavení strávníka editovat přímo konkrétní alergen a pak i nastavit, jakým způsobem se bude zobrazovat.

Alergeny lze zobrazovat buď všechny nebo jen ty, které se strávníka týkají, eventuálně se dá nastavit jejich zvýraznění.

Internetové objednávky_03

Hodnocení jídel

Strávník má možnost hodnotit stravu. Hodnocení probíhá pomocí hvězdiček, přičemž jedna je nejhorší a pět nejlepší. Hodnotit se mohou pouze odebraná jídla, nikoliv neobjednaná nebo nevyzvednutá.

Internetové objednávky_04

Historie logování a objednávek

Strávník se může zpětně podívat na dříve odebranou stravu. Taktéž je možno zjistit historii přihlašování a událostí v profilu uživatele.

Ke stažení
Příloha Size
Internetové objednávky 808.77 KB