Jídelna

Obecné vlastnosti

 • komplexní systém evidence strávníků, objednávek, plateb, bank, tiskových sestav
 • aplikace je postavena na Borland Database Engine
 • součást stravovacích systémů s propojením na Terminály
 • nadstavbová část SW iCanteen Internetové objednávání

Nároky na PC

 • 32-bitová aplikace pracující i v 64-bitovém prostředí
 • min. konfigurace: Pentium, 64MB RAM, 256 barevná grafická karta, OS Windows, 50MB volného místa na disku
 • doporučená konfigurace: Pentium, 400MHz a lepší, 256 MB RAM, 256 barevná grafická karta, Windows XP/2000, volný sériový port při rozšíření o terminály, HDD 80 GB
 • pro potřeby tisku tiskárna, nejlépe laserová nebo inkoustová

Použití programu

 • program je koncipován zejména pro školní stravování, ale je možné ho využívat i v jiných provozech např. podnikové stravování, penziony pro důchodce, atd…
 • používá se pro podrobnou, ale zároveň jednoduše ovladatelnou evidenci všeho, co se týká stravování a placení strávníků
 • možnost práce v rámci počítačové sítě s omezením v čase na jednoho uživatele. Pro plně síťovou práci doporučujeme náš SW z řady BonAp - Stravné
 • v programu lze nastavit základní rozdělení práv jednotlivých uživatelů systému

Evidence strávníků

 • členění strávníků dle zařízení, typu, cenové kategorie a stravovací skupiny
 • evidence vyřazených strávníků v archivu
 • filtrování podle skupiny, kategorie, způsobu platby aj.
 • počty jídel objednané a vydané stravy
 • vyhledávání podle jména, osobního čísla, čísla účtu, specifického symbolu nebo variabilního symbolu strávníka aj.
 • hromadné operace skupinou strávníků určenou filtrem
 • převod osobních údajů strávníků importem z jiného SW evidence ubytování

Jídelna_01

Kalendář - evidence objednané, vydané a nevyzvednuté stravy

 • volitelné symboly, které se budou používat při zadávání objednávek a odhlášek, zobrazení odebrané stravy
 • hromadné objednávání a odhlašování pro vybranou podmnožinu strávníků
 • množství přehledů odhlášené, odebrané, neodebrané stravy za vybrané období, volitelně členěné podle zařízení, skupin, tříd aj.
 • kreditní systém - hlídání nedoplatků u určených kategorií strávníků
 • přímá podpora stravovacího terminálového systému REX
 • možnost připojení plně grafického objednávkového PC terminálu
 • volitelně až 9 stravovacích chodů + ubytování, až 9 různých typů porcí
 • u zařízení s více chody možnost využít tzv. spojeného objednávání stravy tj. stiskem jedné klávesy lze upravit objednávku všech chodů zároveň

Filtr

 • program umožňuje nepřeberné množství kombinací použití filtru
 • podle skupin, kategorií, způsobů plateb, podle věku strávníků
 • filtr je možné používat také kombinovaně
 • pomocí filtru lze připravit podklady pro následné tiskové sestavy
 • jednoduše, efektivně a přehledně pracovat s daným seznamem strávníků
 • práce s čipy, simulací kreditu atd.

Finance

 • platební deník, vedení pokladny, tiskové sestavy
 • denní stavy pokladny, pokladna za období, přehled plateb podle filtru
 • filtr – způsob platby, druh platby, banka, datum od - do aj.
 • vyúčtování plátcům příspěvků na stravné (FKSP, …)
 • vyúčtování cizím firmám za jejich stravující se zaměstnance
 • seznam strávníků nebo firem s přeplatkem nebo nedoplatkem
 • 6 předvolených způsobů úhrady (hotovost, složenka, sporožiro, běžný účet, faktura, srážka ze mzdy) a až 93 dalších volitelných způsobů
 • program podle způsobů úhrad provádí tisk stvrzenek za platbu v hotovosti, tisk složenek včetně generování diskety pro Českou poštu, hromadných příkazů k úhradě nebo inkasu, faktur a sestav pro Českou spořitelnu včetně kompatibilního média pro ČS.
 • internetové banky - zpracování výpisů v elektronické podobě
 • podpora ABO (automatizovaných bankovních operací) : BBS KB, M-BEST, ČS, Business 24, GE Money, Moje banka, ČSOB, Volksbank
 • každá skupina nebo strávník může mít odlišnou sazbu za stravu a ubytování (včetně denní sazby) a až dva různé plátce příspěvku
 • rozdělení plateb na stravné a ubytování (školné)
Ke stažení
Příloha Size
Program - Jídelna 185.76 KB