BonAp Stravné

Obecné vlastnosti

 • komplexní systém evidence, objednávek a plateb strávníků
 • aplikace typu Klient-Server na bázi SQL
 • součást SW sady BonAp
 • nadstavbová část SW iCanteen Internetové objednávání a SW BonAp Bufet

Nároky na PC

 • 32-bitová aplikace pracující i v 64-bitovém prostředí
 • podporované operační systémy jsou Windows XP a vyšší
 • minimální konfigurace: CPU 1,6GHz, 1GB RAM
 • laserová nebo inkoustová tiskárna v případě tisku výstupů

Použití programu

 • aplikace BonAp-modul Strávné lze provozovat jak na lokálním PC s nainstalovaným serverem SQL, tak i na několika PC spojených v síti
 • nastavení uživatelských práv a přístupu k funkcím zajišťují vyšší bezpečnost při práci více uživatelů
 • systém platnosti strávníka a ceny umožňuje provádět úpravy libovolně v průběhu měsíce
 • v hlavním okně seznamu strávníků lze přehledně a snadně vyhledat strávníka podle některé z jeho uložených informací
 • program není omezen počtem strávníků, proto je jeho využití vhodné ve všech typech stravovacích zařízení

BonAp Strávnící_01

Přehled funkcí

 • neomezený počet chodů, dotované a nedotované ceny pro každý chod
 • podpora více kusů chodů pro jednoho strávníka za různé ceny
 • vestavěná funkce platnosti strávníka a cenové kategorie
 • možnost zařazení strávníka do různých kategorií, skupin, tříd, organizací
 • možnost přírůstkového i aktualizačního souborového importu
 • plně nastavitelné formátování a podpora tisku paragonu
 • rozvětvený systém uživatelských práv
 • objednávkový kalendář pro neomezený počet výdejen
 • on-line přepočet pohledávek a kont strávníka
 • generátor variabilních symbolů a kontrola duplicity
 • importy plateb z elektronických výpisů bank
 • plná podpora síťového provozu
 • rozsáhlá filtrace informací v generátoru tiskových sestav
 • vytváření úhradových a inkasních souborů pro banky
 • vyrovnání kont srážkou z mezd, export do účetních programů
 • možnost úpravy kódu čipu, konverze do jiných formátů
 • možnost nastavení stravovacích zvyklostí u konkrétního strávníka, skupiny, kategorie

Strávníci

Tento panel zobrazuje jmenný přehled strávníků, další zobrazení informací se nastavuje klientovi individuálně. Vždy záleží na tom, jaké informace o strávníkovi chce klient prioritně vidět.

Nejčastěji se používá pohled s kontaktními údaji strávníka, jeho zařazení do kategorie a skupiny, kalendář s objednanou, vydanou a nevyzvednutou stravou a kontem strávníka.

Platební deník

V platebním deníku se zobrazují veškeré platby, které jsou zapsané do programu (hotovost, sporožiro, běžný účet, faktura, srážka ze mzdy) a nespočet volitelných způsobů podle požadavků zákazníka, program podle způsobů úhrad provádí tisk stvrzenek za platbu v hotovosti atd.

Finance

Ve financích najdete detailní rozpis dotovaných a nedotovaných cen, veškeré platby daného strávníka a možnost jejich tisku. Můžete si zde platby upravovat, opravovat a mazat dle potřeby.

Čipy

Složka čipy obsahuje jmenný seznam s databází identifikačních médií, které můžete přidělovat strávníkům, vyřazovat, blokovat nebo odebírat nepoužívané média.

Finanční operace

Tento panel slouží k načtení bankovních výpisů, vytváření inkasních příkazů, vytváření vratek, exportu srážek ze mzdy do účetních programů, zápisu služeb, vystavování faktur.

Tisky

Velký výběr tiskových sestav (obecné i jmenné přehledy objednané stravy, odhlášené stravy, nevydané stravy podle druhu, kategorie, skupin, cen, dotovaných jídel, přehledy denní stravy, týdenní stravy, uzávěrky týdenní, měsíční, roční, přehledy přidělených čipů, hlídání nedoplatků, evidence tržeb atd.

Hromadné operace

Hromadná změna údajů strávníka, ukončování platností, hromadná blokace čipů, povýšení tříd, hromadné přihlašování a odhlašování stravy, hromadný rozpis stravovacích zvyklostí.

Číselníky

V číselnících můžete nadefinovat a charakterizovat základní parametry programu (např. nastavení chodů, rozdělení strávníků, cen, firem, výdejen atd.)

Nastavení

V tomto panelu nastavujeme propojení s tiskárnou, datum, čas a jiné databázové prvky.

Ke stažení
Příloha Size
BonAp Stravné 344.55 KB