Hlídání otevřených dveří

Pomocí komunikačních prvků VOS je možné vyvolat trvalé otevření dveří speciálně nastaveným čipem. Toto se využívá třeba na den otevřených dveří, rodičovské schůzky, atd. Stačí u daných dveří přiložit tento čip a ony se odblokují až do doby, než je přiložen. V této variantě je možné trvalé otevření dveří, ať již softwarové nebo pomocí speciálního čipu, vyvolat na kterýchkoliv dveřích nezávisle na sobě. Dveřní jednotky VOS taktéž umožňují připojení magnetického kontaktu a sirény. S tímto rozšířením umí signalizovat trvalé otevření dveří (kdyby si je někdo na delší dobu podepřel a tím vyřadil čipový systém z provozu), a to jak v programu, tak i jako poplach zvukově.