Propojení se systémem Škola Online

Kdo dnes chybí?

Doba, kdy třídní učitel přišel do třídy a zjišťoval, zda jsou všichni žáci přítomní ve výuce, je už dávno pryč! Společnost Z-WARE, přední dodavatel docházkových a stravovacích systémů na českém trhu, a výrobce nejrozšířenějšího webového školního informačního systému Škola OnLine dokončili integraci svých systémů. Používání elektronických třídních knih je tak ještě jednodušší. Z novinky budou těžit i zákonní zástupci, kteří mohou být okamžitě informováni, pokud jejich dítě nedorazilo do školy.

Jednou ze zmiňovaných výhod je usnadnění práce vyučujících - ti při zapisování docházky již v třídní knize naleznou předvyplněná jména žáků, kteří v tuto konkrétní hodinu nejsou přítomni na výuce. Učitel pouze zkontroluje skutečný stav a v případě, že se některý žák zapomněl přihlásit (nebo třeba zapomněl doma kartu nebo čip) upraví zápis v třídní knize dle skutečnosti.

Propojení se systémem Škola Online_01

Mezi další výhody propojení Školy OnLine s docházkovým systémem Z-WARE patří možnost okamžitého informování rodičů o tom, že jejich dítě nedorazilo do školy. Tato informace odchází ze školy OnLine formou SMS nebo e-mailu a to prakticky okamžitě, pokud se dítě pomocí karty nebo čipu ve stanoveném čase nezaregistruje do systému. Aplikace vyhodnocuje přítomnost/ nepřítomnost dle rozvrhu konkrétního žáka a rodič tak má v reálném čase přehled o tom, zda dítě v pořádku dorazilo nebo nedorazilo do školy. Rodič má také možnost si nastavit, zda chce zprávu dostávat pouze v případě, že dítě do školy nedorazilo nebo zda chce dostat informaci, ať už dítě dorazilo nebo nedorazilo. Tyto informace mohou být zajímavé pro rodiče mladších žáků nebo např. u problémových žáků.

Jak propojení systémů funguje?

Probíhá zde obousměrná komunikace mezi Školou OnLine a docházkovým systémem společnosti Z-WARE.

1) Docházkový systém pravidelně získává ze Školy OnLine základní informace o žácích a pracovnících školy (základní identifikační údaje – jméno, příjmení, funkce,…), které může využívat pro svoji interní činnost.

2) Do Školy OnLine docházkový systém společnosti Z-WARE předává informace o příchodech/ odchodech osob zaznamenaných na terminálech docházkového systému. Na základě těchto informací pak školní informační systém vyznačuje absence žáků v třídní knize a zasílá upozornění rodičům.

Z pohledu školy je celá funkčnost zcela transparentní a nevyžaduje žádnou složitou správu.

Ke stažení
Příloha Size
Propojení se systémem Škola Online 133.75 KB