Grafický informační terminál

Zařízení vybavené grafickým displejem a čtečkou bezkontaktních čipů. Terminál bývá umístěn u vchodu do jídelny a slouží ke zjištění, co má strávník na dnešní den objednáno. Terminál se využívá jako volitelné příslušenství stravovacího sytému pro zrychlení odbavení strávníků v jídelně. Strávník, který si nepamatuje, co má navoleno a neví, ke kterému má jít výdeji (do které řady), si to na tomto zařízení může jednoduše zjistit.
Grafický informační terminál