Příslušenství

Výdejový terminál s paragonovou tiskárnou

Zpravidla se umísťuje v prostorách jídelny. Strávník si při vstupu do jídelny přiložením čipu vytiskne doklad s objednaným druhem stravy. Tento doklad následně překládá obsluze, která mu přinese jídlo ke stolu.

Pokladní systém

PC All-In-One a nebo PC s klávesnicí a myší lze za pomoci USB čtečky a nahrání SW BonAp Bufetu využívat jako pokladní systém pro prodej doplňkového zboží formou bufetu, závodní jídelny. Strávník si vybírá zboží podle svého přání a obsluha pokladního systému zadává vybrané zboží pomocí dotyku nebo myši do programu. Platbu lze provádět stržením z konta evidovaného strávníka nebo hotově. Systém je možné využívat také pro strávníky, kteří nejsou evidováni v systému, za vybrané zboží zaplatí vždy v hotovosti.

Převodník RS 232/RS 485 nebo USB 485

Zařízení, které slouží pro převod sériové sběrnice RS 232, kterou využívá PC na sběrnici RS 485. Tato sběrnice má výhodu v tom, že je možné na jednu linku připojit až 32 zařízení bez nutnosti tahat ke každému vlastní komunikační kabel. Další výhoda je v tom, že RS 485 umožňuje propojit zařízení na mnohem větší vzdálenost než pomocí RS 232. Převodník zároveň obsahuje součástky pro přepěťovou ochranu komunikačních zařízení před naindukovaným napětím nebo před statickými výboji.

Napájecí zdroj

Napájecí zdroj se volí podle typu aplikace a daného odběru systému. Zdroje se používají spínané, které se vyznačují nezanedbatelnou úsporou spotřebované energie. Zdroj se skládá z elektroniky pro stabilizaci napětí a dobíjení baterie, informačních LED diod, pojistky a záložní baterie. Baterie je 12ti voltová a kapacita se volí podle odběru dané aplikace. V případě větších odběrů lze též použít BIG baterii.

Komunikační G-Router/UR-Router

Router se používá pro on-line komunikaci mezi PC a objednávkovým terminálem. Tento SW běží na pozadí systému jako služba a obsluha s ním nepracuje. SW odesílá data z vlastního stravovacího SW přes sériový port PC a převodník RS 232 / RS 485 / USB 485 s objednávkovým terminálem. SW nemusí být v žádném případě nainstalován na tom samém počítači jako je jídelna (používá se v případě, že je z hlediska kabeláže jednoduší fyzicky připojit terminál k nějakému bližšímu PC).

Síť terminálů:
Terminály je možno spojit pomocí sběrnice RS 485 do sítě až 30 terminálů a připojit ke stanici. Sběrnice je dostatečně odolná i pro využití v rušivém prostředí průmyslových podniků. Přenosy mezi stanicí a terminály jsou zabezpečeny kontrolními součty. Každý přenos je ukončen až přijetím zpětného potvrzení. Další možností je spojení pomocí protokolu TCP/IP přímo do nejbližší síťové zásuvky určené pro připojení běžné PC stanice. Zde je možné dosáhnout vzdálenosti cca 100 metrů k nejbližšímu HUBu.

Ke stažení
Příloha Size
Hardware 9.65 MB