Docházka s USB čtečkou

Softwarovou aplikaci Docházka M.S.O. lze využít i pro zaznamenávání průchodů osob, tedy jako jednoduchou náhradu skutečného hardwarového docházkového terminálu.

Ke klávesnici počítači, který bude sloužit jako softwarový docházkový terminál, musí být připojena čtečka čipů. V aplikaci Docházka M.S.O. Klient bude spuštěn speciální modul zajišťující zpracování dat získaných z klávesnicové čtečky. Na obrazovce počítače se potom zobrazuje okno terminálu – procházející osoby mohou zvolit (klávesnicí, myší nebo pomocí dotykového monitoru) směr a komentář (důvod) průchodu a přiložením čipu ke klávesnicové čtečce se identifikují a systém jejich průchod zaznamená a dále zpracuje.

Kromě standardních tlačítek pro volbu směru a komentáře průchodu jsou na obrazovce softwarového terminálu speciální tlačítka:

  • Výkaz - zobrazení výkazu identifikované osoby. Druh zobrazované hodnoty lze definovat – může to být např. aktuální bilance (saldo) pracovní doby, zůstatek dovolené apod.
  • Informace – zobrazení aktuálního stavu přítomnosti – počty přítomných a nepřítomných osob.

Procházejícím osobám mohou být v okamžiku průchodu zobrazovány krátké zprávy. Tyto zprávy definuje obsluha (správce systému) a mohou být určeny všem osobám nebo jen určité osobě a jejich platnost lze omezit rozsahem času. Také lze nadefinovat zprávy, které se zobrazí první přicházející nebo poslední odcházející osobě – např. upozornění na nutnost po odchodu zamknout nebo zakódovat zabezpečovací zařízení.

Softwarovému terminálu lze nastavovat stejné parametry jako hardwarovým terminálům např.:

  • Časové intervaly, kdy bude přednastaven pro příchod a kdy pro odchod. Osoby procházející v obvyklé době obvyklým směrem potom nemusí volit směr průchodu a pouze přiloží čip ke čtečce.
  • Přístupové skupiny s povolenými časy průchodů. Průchod osoby, která nepatří do povolené skupiny nebo která se pokusí zaznamenat průchod v nepovolené době, nebude zaznamenán.

Docházka s USB čtečkou_01

 

Ke stažení
Příloha Size
Docházka s USB čtečkou 102.29 KB