Upgrade - JIW


V programu Jídelna (JIW) byly v nejnovější verzi v únoru 2017 provedeny tyto novinky a změny:

1) Možnost zvětšení/zmenšení uživatelského okna

Ve starých verzí programu je velikost uživatelského okna malá k velikosti monitoru. Po upgrade programu na novou verzi je možnost nastavit zvětšení uživatelských oken programu tak, aby byla práce v programu příjemnější.
Tuto novou funkci uvítají určitě všichni, kteří pracují s tímto programem.

    zmenšení okna


2) Možnost tisku potvrzení o výši nákladů pro účely daňové úlevy (u MŠ) 

V tomto potvrzení má být dle SŠI od 1. 1. 2017 mimo všech stávajících údajů i zmínka o datu registrace MŠ do registru škol - a na to je připraveno speciální pole pod názvem MŠ.
Toto datum se dá dopsat na třech dalších místech - vedle názvu školy (pokud se tam vejde), ke jménu ředitele školy (pokud se tam vejde) nebo úplně dolů k poznámce (zde je místa dost). 

3) Přidána podpora EET

4) Další nové funkce, které poslední verze programu Jídelna obsahuje:

 • Možnost uživatelské úpravy měsíčního hlášení
 • Rozšířené filtrování
 • Podpora dětských skupin
 • Mailing: možnost zasílání dokladů a měsíčního přehledu mailem v PDF
 • Podpora více druhů čipů ISIC, virtuální čipy
 • Podpora platebních terminálů pro platbu za stravné
 • Nové sestavy
 • možnost zvětšení/zmenšení rozlišení písma, uživatelského okna – viz. úvod
 • možnost uživatelského nastaveni textu faktury
 • samostatná číselná řada hotovosti zahrnuje i ST (stravenky)
 • do tisku dokladu EET přidán explicitně datum tržby
 • přidána sestava platebního deníku - Přehled plateb podle filtru s DPH dle kategorie
 • přidána podpora evidence stravenek do EET (zkratka způsobu platby ST)
 • doplněny možnosti exportu srážek ze mzdy CSV dle nastavení (mzdový kód, variabilní symbol, příp. netisknout hlavičku souboru)
 • sklad - přidána podpora pro přidávání řádku do jídelníčku pod zvolený chod (ručně zadávané alergeny aj.)
 • možnost nastavit při ručním zadání platby poznámku k platbě
 • filtr v platebním deníku – možnost filtru podle částky, poznámky, var. symbolu, kategorie atd.
 • možnost rozdělovat importované platby z banky na stravné a školné (ubytování)
 • možnost rozšířeného zápisu plateb diskety Č.S. na stravné a školné (ubytování)
 • tisk hesla na iCanteen pro vybraného strávníka
 • doklad pro strávníka roční podrobný, čtvrtletní podrobný, za období podrobný, atd.
 • podpora pro výběr způsobu platby při zápisu platby z bank i diskety Č.S.
 • tlačítko na současné stažení a poslání dat do terminálu
 • potvrzení o výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v mateřské škole
 • hromadný tisk Přihlášky ke stravování
 • sestava Doklad pro strávníky - s VS a číslem účtu
 • sestavy Uzávěrka období podrobná – služby (s rozpisem školného / ubytovaní)
 • sestava - Seznam strávníků s datem narození
 • sestava Měsíční hlášení - podle kategorií a chodů
 • sestava Měsíční hlášení - Podle kategorií s rozpisem ubytování
 • možnost nastavení limitů kreditu strávníků pro odeslání do terminálu a iCanteen
 • podpora pro odesílání e-mailu strávníkům
 • podpora pro inkaso a úhrady do Oberbank - formát cfd
 • úhrada Č.S. - částka podle jistin
 • jistiny – speciální typ záloh
 • možnost vytvářet disketu Č.S. podle pevné částky a podle Jistin
 • sestava v platebním deníku - stav pokladny s jistinami
 • rozpočítávání celkové částky při ručním zadávání platby na S a U
 • import plateb z bank doplněn o čísla účtu
 • filtr strávníků podle nastavitelných zůstatků - větší než, menší než
 • možnost výběru druhu platby před zápisem z banky, z diskety Č.S. a při importu plateb
 • v seznamu strávníků se zobrazuje věk dle konce školního roku
 • tisková sestava - Měsíční hlášení - Podle kategorií s rozpisem DPH po kategorie bez plateb
 • příkaz k inkasu Č.S. - přidána možnost: Částka podle varných dnů + zohlednit zůstatek
 • v seznamu strávníků přidáno zobrazení a vyhledávání i podle variabilního symbolu
 • tisková sestava Přehled jídel na měsíc podle druhu
 • kontrola při párování plateb z elektronického bankovnictví pokud je stejná částka poslána 2x pro stejného strávníka
 • tisková sestava Inventurní soupis čipů k aktuálnímu dni
 • kontrola zůstatku v následujícím období při přípravě strávníka ke smazání
 • možnost výběru data při zápisu platby (Č.S. a disketa)
 • sestava podkladů pro výběr peněz podle zůstatků
 • možnost vypnutí tisku zůstatku před platbou a přeplatku z minulého období
 • do Potvrzení o výši příjmu přidán do Názvu subjektu další řádek (Název sub. dopl.) - možnost
  využití pro MŠ, které jsou povinné do potvrzení uvádět datum zápisu do školského rejstříku
 • nová tisková sestava - Doklad pro strávníky s číslem účtu a skupinou
 • přidána tisková sestava Doklad pro strávníka za období - podrobný - možnost hromadného tisku
 • doklad pro strávníky s VS a číslem účtu rozšířený o možnost Názvu subjektu a Doplňku dle potvrzení
Ke stažení
Příloha Size
Upgrade JIW 227.33 KB