Docházkový, stravovací a přístupový systém

Nově jsme realizovali rozšíření zobrazení údajů ve výkazu na dotykovém terminálu iTouch. Ve výkazu uvidí nyní čipující osoba podrobnější informace o výsledcích své docházky. Zobrazovat je možné například zbývající dovolenou, v daný měsíc proběhlé nemoci, OČR, dovolenou, lékaře, náhradní volna, případně odměny za pracovní pohotovosti apod. Ve výkazu lze zobrazit až 8 řádků. Ve sloupcích pak můžete vidět u jednotlivých výsledků hodiny, dny, období od-do nebo částku.
Stále zaznamenáváme značný vzrůst poptávky po nových instalacích a také modernizacích našich stravovacích systémů. Realizace probíhají průběžně a my Vám můžeme přinášet opět nové fotografie z dalších instalací. 
Ve dnech 23. a 24. října jsme se zúčastnili Bakalářské konference 2017 v Kongresovém centru obchodního domu Atrium Palác Pardubice. Konaly se zde přednášky a semináře o novinkách a funkcích systému Bakaláři a o softwarových možnostech pro zlepšení a zefektivnění práce se školní agendou. 
I v průběhu školního roku dále modernizujeme a také nově instalujeme řadu stravovacích systémů ve školách po celé České republice.  Akci se snažíme realizovat vždy rychle a efektivně tak, abychom při instalaci, co nejméně omezili provoz školní jídelny. Daří se a v dalších školách již naše nová zařízení slouží svým uživatelům.
Dne 21. září 2018 jsme se zúčastnili odborné konference Školství 2018, která se konala v TOP HOTEL PRAHA & CONGRESS CENTRE. Hlavním účelem akce byla diskuze o aktuální situaci v českém školství, tudíž se na akci sjeli v hojném počtu zástupci škol z celé České republiky a účastnil se také ministr školství.

Přinášíme Vám fotografie z provedené montáže turniketů ve firmě ICOM Transport.  Na pobočce v Pelhřimově jsme provedli demontáž stávajících turniketů, následovalo jejich přemístění na pobočku v Humpolci, kde jsme je namontovali a doplnili o naše dva nové dotykové terminály iTouch.
Dne 23.8.2017 jsme se zúčastnili konference s názvem "Pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje". Účast na konferenci byla velmi vysoká. Předvedli jsme zde naše nové výdejové a objednávkové dotykové terminály pro stravovací provozy.
Chod firmy nejsou jen nové instalace, modernizace stávajících zařízení a péče o zákazníky, ale také výroba a příprava nových terminálů pro instalace. Jelikož se v poslední době výrazně navýšil odbyt dotykových terminálů, vyrobili jsme pro udržení maximální spolehlivosti nových zařízení speciální testovací stojany pro kanceláře servisních techniků, které podrobí stravovací a docházkové terminály důkladné kontrole. 
V průběhu prázdnin průběžně modernizujeme a také nově instalujeme řadu stravovacích systémů ve školách po celé České republice. Značné množství instalací právě v tomto období probíhá a v průběhu srpna budou přibývat další. Vše se snažíme realizovat v čase mimo provoz těchto stravovacích zařízení. Tedy celé prázdniny máme plné ruce práce. 
Na přání našich zákazníků jsme nově použili při instalaci vjezdového systému bezkontaktní čtečky Longrange s dlouhým dosahem.
Firma Bioveta je tedy první naší instalací s těmito typy čteček. Jedná se o nový typ bezkontaktního snímače, který slouží firmám
především pro identifikaci pracovníků v přijíždějících vozidlech, aby nemuseli vystupovat z aut.