Docházkový, stravovací a přístupový systém

Chod firmy nejsou jen nové instalace, modernizace stávajících zařízení a péče o zákazníky, ale také výroba a příprava nových terminálů pro instalace. Jelikož se v poslední době výrazně navýšil odbyt dotykových terminálů, vyrobili jsme pro udržení maximální spolehlivosti nových zařízení speciální testovací stojany pro kanceláře servisních techniků, které podrobí stravovací a docházkové terminály důkladné kontrole. 
V průběhu prázdnin průběžně modernizujeme a také nově instalujeme řadu stravovacích systémů ve školách po celé České republice. Značné množství instalací právě v tomto období probíhá a v průběhu srpna budou přibývat další. Vše se snažíme realizovat v čase mimo provoz těchto stravovacích zařízení. Tedy celé prázdniny máme plné ruce práce. 
Na přání našich zákazníků jsme nově použili při instalaci vjezdového systému bezkontaktní čtečky Longrange s dlouhým dosahem.
Firma Bioveta je tedy první naší instalací s těmito typy čteček. Jedná se o nový typ bezkontaktního snímače, který slouží firmám
především pro identifikaci pracovníků v přijíždějících vozidlech, aby nemuseli vystupovat z aut.
Od červnové verze systému Docházka je doplněna volba, která umožní detailnější práci s kladnou bilancí a jejím převodem do nařízeného přesčasu (přesčas k proplacení). Tato nová funkce bude mimo jiné umožňovat při převádění kladné bilance možnost uvést max. počet hodin, který chcete převést do nařízeného přesčasu.

Dále bude možné volitelně určit, z jakých dnů přesně bude kladná bilance do nařízeného přesčasu převedena (SO,NE, Svátky, nebo všední dny) a zároveň bude možné určit, které dny se při převodu do nařízeného přesčasu upřednostní.
Nově nyní proběhla modernizace školní jídelny ZŠ Nad Plovárnou v Jihlavě. Terminály v tomto stravovacím zařízení byly již starší než 15 let. Provedli jsme zde kompletní výměnu PC a přeinstalaci na nový upgrade stravovacího software, proběhla výměna objednávkového terminálu, výdejového terminálu a také byl vyměněn displej pro strávníky a reproduktory k výdeji.
Dne 25. května 2017 jsme se zúčastnili Konference Bezpečná škola 2017 v Praze v Národní technické knihovně. Součástí naší prezentace na této konferenci byl přístupový systém pro školy, předvedení nových docházkových terminálů I-Touch a u našeho stánku jste se mohli seznámit s jejich funkcemi a výhodami. Také bylo možné prohlédnout si schéma přístupového systému. Ochotně jsme Vám vysvětlili, jak tento systém funguje a jaké Vám přináší výhody.
Ve dnech 23.května - 24.května 2017 jsme se zúčastnili konference Školní stravování v Pardubicích 2017. Na této události se objevujeme pravidelně a prezentujeme Vám náš stravovací systém a zařízení sloužící k jeho obsluze. Komunikujeme zde hlavně s vedoucími pracovníky stravovacích zařízení,ale vítán je každý, kdo má o danou problematiku zájem. Na letošní konferenci jsme Vás seznámili s novými dotykovými stravovacími terminály. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu našeho konferenčního pultu. 
Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Školní stravování 2017 v Pardubicích, které se budeme účastnit. Konference probíhá
ve dnech 23.května - 25. května 2017. Pravidelně se účastníme této akce již několik let a letos Vám přinášíme novinky ve formě nových dotykových stravovacích terminálů.
Na naší pobočce v Brně, Řípská 20a, jsme nainstalovali nové směrové tabule, usnadňující příjezd k naší kanceláři.
Díky naváděcím tabulím se k nám lépe dostanete.
Současné docházkové terminály jsou již na hranici své životnosti. Hlavní paměť, kde je uloženo veškeré nastavení, včetně osob a jejich průchodů je typu RAM, zálohovaná lithiovou baterií, s výrobcem garantovanou životností 8-10let. Tato paměť se bohužel na desce nedá vyměnit, ani se už nevyrábí a je tedy problematické ji ze skladových zásob elektronických firem v celém světě sehnat.

Po výměně komponentů nebude již nutné používat komunikační program D-Router. Tento způsob komunikace je již zastaralý a s rozvojem nových operačních systémů nebude již dále podporován. Veškerá komunikace u nových terminálů probíhá on-line pomocí PC sítě ethernet.

Velkou výhodou je, že v novém docházkovém terminálu již běží plnohodnotný OS Linux, takže je možné se pomocí vzdálené správy připojit přímo na jednotku a provést na něm Vámi definované uživatelské změny, dle Vašich požadavků nebo potřeb.