Docházkový, stravovací a přístupový systém

I v průběhu školního roku dále modernizujeme a také nově instalujeme řadu stravovacích systémů ve školách po celé České republice.  Akci se snažíme realizovat vždy rychle a efektivně tak, abychom při instalaci, co nejméně omezili provoz školní jídelny. Daří se a v dalších školách již naše nová zařízení slouží svým uživatelům.
Dne 21. září 2018 jsme se zúčastnili odborné konference Školství 2018, která se konala v TOP HOTEL PRAHA & CONGRESS CENTRE. Hlavním účelem akce byla diskuze o aktuální situaci v českém školství, tudíž se na akci sjeli v hojném počtu zástupci škol z celé České republiky a účastnil se také ministr školství.

Přinášíme Vám fotografie z provedené montáže turniketů ve firmě ICOM Transport.  Na pobočce v Pelhřimově jsme provedli demontáž stávajících turniketů, následovalo jejich přemístění na pobočku v Humpolci, kde jsme je namontovali a doplnili o naše dva nové dotykové terminály iTouch.
Dne 23.8.2017 jsme se zúčastnili konference s názvem "Pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje". Účast na konferenci byla velmi vysoká. Předvedli jsme zde naše nové výdejové a objednávkové dotykové terminály pro stravovací provozy.
Chod firmy nejsou jen nové instalace, modernizace stávajících zařízení a péče o zákazníky, ale také výroba a příprava nových terminálů pro instalace. Jelikož se v poslední době výrazně navýšil odbyt dotykových terminálů, vyrobili jsme pro udržení maximální spolehlivosti nových zařízení speciální testovací stojany pro kanceláře servisních techniků, které podrobí stravovací a docházkové terminály důkladné kontrole. 
V průběhu prázdnin průběžně modernizujeme a také nově instalujeme řadu stravovacích systémů ve školách po celé České republice. Značné množství instalací právě v tomto období probíhá a v průběhu srpna budou přibývat další. Vše se snažíme realizovat v čase mimo provoz těchto stravovacích zařízení. Tedy celé prázdniny máme plné ruce práce. 
Na přání našich zákazníků jsme nově použili při instalaci vjezdového systému bezkontaktní čtečky Longrange s dlouhým dosahem.
Firma Bioveta je tedy první naší instalací s těmito typy čteček. Jedná se o nový typ bezkontaktního snímače, který slouží firmám
především pro identifikaci pracovníků v přijíždějících vozidlech, aby nemuseli vystupovat z aut.
Od červnové verze systému Docházka je doplněna volba, která umožní detailnější práci s kladnou bilancí a jejím převodem do nařízeného přesčasu (přesčas k proplacení). Tato nová funkce bude mimo jiné umožňovat při převádění kladné bilance možnost uvést max. počet hodin, který chcete převést do nařízeného přesčasu.

Dále bude možné volitelně určit, z jakých dnů přesně bude kladná bilance do nařízeného přesčasu převedena (SO,NE, Svátky, nebo všední dny) a zároveň bude možné určit, které dny se při převodu do nařízeného přesčasu upřednostní.
Nově nyní proběhla modernizace školní jídelny ZŠ Nad Plovárnou v Jihlavě. Terminály v tomto stravovacím zařízení byly již starší než 15 let. Provedli jsme zde kompletní výměnu PC a přeinstalaci na nový upgrade stravovacího software, proběhla výměna objednávkového terminálu, výdejového terminálu a také byl vyměněn displej pro strávníky a reproduktory k výdeji.
Dne 25. května 2017 jsme se zúčastnili Konference Bezpečná škola 2017 v Praze v Národní technické knihovně. Součástí naší prezentace na této konferenci byl přístupový systém pro školy, předvedení nových docházkových terminálů I-Touch a u našeho stánku jste se mohli seznámit s jejich funkcemi a výhodami. Také bylo možné prohlédnout si schéma přístupového systému. Ochotně jsme Vám vysvětlili, jak tento systém funguje a jaké Vám přináší výhody.