Modul Jídelna

Modul Jídelna slouží k evidenci objednávek stravy v závodním nebo školním stravování. Pro evidenci strávníků se využívá standardní číselník osob docházkového systému. Strávníci mají možnost objedávat si stravu prostřednictvím software Docházka M.S.O. Klient nebo přes webové rozhraní. Základní parametry a vlastnosti modulu:

 • možnost sledovat různé velikosti porcí (zejména pro školní stravování)
 • číselník stravovacích chodů (např. snídaně, polévka, oběd 1, oběd n,..) s možností nastavení doby výdeje a dnů v týdnu, kdy je chod k dispozici. Chody lze sdružovat do skupin (např. oběd 1, oběd 2 a oběd 3 patří do stejné skupiny chodů) a pro skupinu chodů potom určovat omezující pravidla
 • členění strávníků na stravovací skupiny, definice skupiny obsahuje mj. informace o velikosti porce, o chodech, které mohou strávníci zařazení do skupiny objednávat
 • ceník stravného s platností pro období, skupinu strávníků a chod umožňuje nastavit cenu pro první odebranou porci a za každou další porci. Cena se skládá z částky hrazené strávníkem a dotace. V případě dotace lze zadat jejího plátce
 • možnost blokování objednávek pro období, volitelně skupinu a/nebo chod stravování. Lze tak řešit např. dobu prázdnin, mimořádnou výluku provozu apod.
 • hromadné změny objednávek – přihlášení/odhlášení/blokování
 • detailní historie změn objednávek – u každé objednávky stravy jsou sledovány všechny její změny (typ změny, datum a čas, uživatel)
 • tvorba jídelníčku – při zápisu jídelníčku možnost výběru jídla z historických údajů předchozích jídelníčků. Zobrazování aktuálních informací o počtu objednaných a již vydaných porcí jednotlivých chodů
 • objednávání stravy – volitelně se zobrazují informace z jídelníčku, o ceně aktuálního chodu a o celkové ceně za období. Možnost náhledu do historie změn objednávek
 • přehledy a tiskové sestavy – objednávky, součty objednané/vydané stravy, tisk jídelníčku
 • označení výdeje stravy přiložením čipu ke čtečce u počítače s programem Docházka M.S.O. Klient spuštěným v režimu výdeje stravy
 • možnost definice tzv. doplňkového docházkového konta, jehož hodnotu bude tvořit částka k úhradě strávníkem za sledované období. Údaje z modulu Jídelna se tedy zobrazí přímo v přehledu docházky a výsledků osob. Konto lze standardním způsobem exportovat do mzdového systému
Ke stažení
Příloha Size
Modul Jídelna 200.45 KB