Dotykový výdejový terminál

Dotykový výdejový terminál_01

Terminál iConsume je naším nejnovějším výdejovým zařízením v oblasti stravovacích technologií pro školní a závodní jídelny či výdejny. Primárně slouží k výdeji jídla, zobrazení podvodů, zjištění počtu jídel zbývajících do konce výdeje, zobrazení jména, příjmení s aktuálním kreditem strávníka, zobrazení historie výdeje a v neposlední řadě obsahuje internetové rádio, které mohou kuchařky mimo čas výdeje používat k zpříjemnění práce v jídelně. 

Terminál vychází koncepčně ze staršího výdejního zařízení COMFORT, ale po stránce hardware byl kompletně přepracován. Sedmisegmentový LED a grafický LCD display byl nahrazen novým 7“ barevným displayem s rozlišením 800x480 bodů, který zabírá většinu předního panelu výdejního terminálu. Dotyková vrstva displeje je kapacitního typu a zvládá až 10 současných dotyků. Přední část je chráněná pevným kaleným sklem, velmi odolným proti poškrábání. Kvůli zpětné kompatibilitě zachovává původní funkce zastaralého terminálu STANDARD a COMFORT a další nové doplňuje. 

Vlastní hardware terminálu obsahuje čtyřjádrový procesor a 1GB RAM a má tedy velkou výkonovou rezervu pro pozdější aktualizace programu a integrace nových funkcí. Pro ukládání dat a vlastní operační systém zařízení obsahuje paměť typu FLASH, a to v základu 16GB s možným rozšířením až na 128GB. Samozřejmostí je také integrované ethernetové rozhraní pro připojení terminálu do PC sítě. Jako operační systém slouží LINUX. Výdejový terminál iConsume se standardně připojuje do počítačové sítě, po které probíhá i komunikace s řídícím objednávkovým terminálem. Může také volitelně obsahovat integrované rozhraní Wi-Fi pro bezdrátové připojení. Napájení terminálu zůstalo na 12V, takže je zajištěna i jeho funkčnost při případném výpadku elektrické sítě 230V. Zachována zde také zůstala sběrnice RS-485 pro zpětnou kompatibilitu se staršími zařízeními. 

Novinkou u tohoto terminálu je takzvaná „Historie výdeje“, kde se vydávajícímu zobrazuje neustále posledních 6 vydaných jídel, a to včetně času, jména, druhu a velikosti porce. Pokud se tedy kuchařka při výdeji nestihne podívat na hlavní display a údaj o stravě již přepíše následující strávník, má možnost nahlédnout do této historie a podívat se, co měla vydat osobě předešlé. 

Na hlavní části panelu jsou taktéž neustále zobrazovány počty jídel zbývajících do konce výdeje daného zrovna vydávaného chodu. Každým výdejem se tyto počty snižují. 
Velmi zajímavou věcí, které kuchařkám usnadní okamžité rozhodování jestli vydat či nevydat, je interaktivní změna pozadí celého zařízení podle statusu výdeje. To znamená, že pokud se má vydat, pozadí svítí jasně zelenou barvou a pokud ne (už vydaná strava, neobjednáno, mimo čas výdeje, jiné výdejní okno, atd.) změní se barva na červenou. Toto podbarvení je vidět z opravdu velké dálky a zrychluje reakce kuchařek u výdeje. 

Velikost vydávané porce se nově zobrazuje velkým písmem těsně pod druhem jídla. Ve většině případů se pro toto používá označení: MALÁ, STŘEDNÍ, VELKÁ, DOSPĚLÁ. 

Volitelně lze terminál doplnit PC reproduktory a poté využívat jeho vnitřního hlasového modulu. Toto zařízení kuchařkám normálním hlasem říká, co se zrovna děje u výdeje. Hlášky jsou typu: „jedna malá“, „dva střední“, „tři dospělá“, „nemá jídlo“, „už vydáno“, „mimo čas výdeje“, „neznámý čip“, atd.

V případě, že se vydávající potřebuje podívat na počty všech zbývajících druhů jídel ve všech velikostech porcí, klikne kdekoli na display a terminál se přepne do módu zobrazení porcí. V tomto módu je také zároveň ovládání hlasitosti v deseti krocích pomocí dvou tlačítek + a -. Toto menu také ukrývá funkci internetového rádia. V době, kdy neprobíhá výdej, si mohou kuchařky na výdejním terminálu spustit internetové rádio, přičemž reprodukce probíhá pomocí zvukového zařízení standardně určeného pro hlasový výstup terminálu. V menu rádia si lze zvolit poslouchanou stanici a její hlasitost. Poslech lze kdykoli ukončit tlačítkem zavřít, nebo se automaticky ukončí v případě, že nějaký strávník čipne u výdejní čtečky. V tomto případě se na terminálu ihned zobrazí základní obrazovka s informacemi o právě proběhlém výdeji.

Hlavní rysy objednávkového terminálu iConsume:

 • Barevný 7“ dotykový kapacitní display s rozlišením 800x480 bodů a kaleným krycím sklem.
 • Čtyřjádrový procesor s 1GB RAM a 16-128 GB FLASH.
 • Na displeji se zobrazuje druh jídla, velikost porce, kolik jídel zbývá vydat do konce výdeje, jméno, příjmení a kredit daného strávníka.
 • Terminál obsahuje historii výdeje, a to vždy šest posledních strávníků.
 • Terminál zobrazuje aktuální datum a čas, vnitřní hodiny jsou automaticky synchronizovány s časem v internetu.
 • Terminál obsahuje jak ethernetové, tak RS-485 rozhraní pro zachování komunikace se staršími zařízeními.
 • Terminál obsahuje zvukový modul, takže může vydávajícímu hlasem říkat co má nebo nemá vydat.
 • Terminál obsahuje internetové rádio.
 • Terminál může volitelně obsahovat rozhraní Wi-Fi pro jeho bezdrátové připojení do PC sítě. 
 • Napájení 12V, 500 mA – 1000 mA (podle provedení čtecího zařízení a způsobu komunikace).
 • Rozsah pracovních teplot – podle provedení od  –20°  do 50° C.
 • Vnitřní hodiny jsou automaticky synchronizovány s časem v internetu.

Dotykový výdejový terminál_02

Již vydaná porce 1, s historií výdeje.

Dotykový výdejový terminál_03

Internetové rádio.

Dotykový výdejový terminál_04

Seznam zbývajících porcí k výdeji, ovládání hlasitosti.

Ke stažení
Příloha Size
Dotykový výdejový terminál 649.4 KB